Cesta: Akce > Domácí

krakonosXV. Krakonošský CT kurz

Pořadatel:
RS ČLS JEP, Radiologická klinika LF a FN Hradec Králové
Odborný garant:
prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
Organizační zajištění:
Contour, s.r.o., Jana Řehořová, tel. 602 386 684, email contour@volny.cz nebo info@agenturacontour.cz
Termín:
19.-21.3.2015
Registrace:
19.3.2015 od 10.00
Místo:
Harrachov - hotel Sklář
 
Téma:
Náhlé situace v neuroradiologii a medicíně hlavy a krku, náhlá postižení hrudníku, břicha, retroperitonea, muskuloskeletálního systému.
Začátek: 19.3.2015 od 13.00 hod.
 

 Odborný program

 Čtvrtek 19.3.2015
 13.00 - 13.40Zahájení, úvod do diagnostického kvízu
  P. Eliáš, J. Žižka
 13.40 - 14.05
Zobrazovací akutní mozkové ischemie
  L. Ungermann (KN Pardubice, FN Hradec Králové)
14.10 - 14.30
Mozkové hemoragie
  E. Čecháková, M. Heřman (FN Olomouc)
14.35 - 14.55
Využití CT a MR v akutních neurologických situacích
 J. Neuwirth (NUS Umea, IPVZ Praha, FN Hradec Králové)
 15.00 - 15.20
Přestávka, občerstvení
 15.20 - 15.40
Akutní netraumatické postižení páteře
  J. Beran (IKEM Praha)
 15.45 - 16.10
Akutní postižení v oblasti hlavy a krku
  M. Mechl (FN Brno- Bohunice)
16.15 - 16.30
Akutní indikace k PET/CT a SPECT/CT
  Eva Ferdová, Jiří Ferda (FN Plzeň - Lochotín)
 16.35 - 17.00
Přestávka, občerstvení
 17.00 - 17.30
Zobrazení akutních onemocnění věnčitých tepen, myokardu a hrudní aorty
  J. Ferda ( FN Plzeň - Lochotín)
 17.35 - 17.55
Akutní postižení břišní aorty a periferních tepen
  J. Weichet (Nemocnice na Homolce)
 18.00 - 18.25
Přestávka, občerstvení
 18.30 - 19.00
CT diagnostika akutního spontánního krvácení
  J. Ferda (FN Plzeň - Lochotín)
             
 
 Pátek 20.3.2015
9.00 - 12.00
Praktická cvičení
Pokročilé softwarové aplikace: CT angiografie, virtuální endoskopie, volumetrie, vyhodnocení perfúzních parametrů
 12.00 - 13.00
Oběd
 13.00 - 13.30
CTA u akutní plicní embolie
  J. Tesař (KNTB Zlín)
 13.35 - 13.55
Vzácnější postižení plicní cirkulace při CTA - čeho si dále všímat
  P. Eliáš (FN Hradec Králové)
 14.00 - 14.40
CT u akutních netraumatických postižení plic
  H. Mírka (FN Plzeň - Lochotín)
 14.45 - 15.10
Přestávka, občerstvení
 15.10 - 15.35
Dekompenzace portální hypertenze - CT diagnostika
  P. Eliáš (FN Hradec Králové)
 15.40 - 16.25
NPB - neileózní stavy
  P. Dvořák (FN Hradec Králové)
 16.30 - 17.00
Přestávka, občerstvení
 17.00 - 17.35
Ileózní stavy - diagnostika pomocí CT
  P. Dvořák (FN Hradec Králové)
 17.40 - 18.00
Urogenitální urgence - využití CT
  P. Hoffmann (FN Hradec Králové)
 18.05 - 18.30
Přestávka, občerstvení
 18.30 - 18.45
Akutní netraumatické stavy u dětí - indikace k CT
  M. Kynčl , M. Dvořáková (FN Motol)
 18.50 - 19.20
Vyhodnocení diagnostického kvízu, zakončení kurzu
  J. Žižka, Krakonoš, P. Eliáš (FN Hradec Králové, Krkonoše)

 
Registrační poplatky:
zaplacený do 31.1.2015 (včetně) - 3.800 Kč
zaplacený po 31.1.2015 - 4.200 Kč

Platby a stornopodmínky účasti a ubytování:
Pokud nebude platba provedena do 1.3.2015, bude účast a ubytování zrušeno.
Platbu lze provést bankovním převodem nebo on-line platební kartou - viz přihláška.
Platbu na místě je třeba domluvit předem s pořádající agenturou.
Zrušit účast a ubytování lze do 1.3.2015. Peníze budou vráceny v plném rozsahu.
Po 1.3.2015 peníze nelze vrátit.
 
Ubytování:
Jednolůžkový pokoj - 1.600,- Kč/noc.
Jedno lůžko ve dvoulůžkovém pokoji 1.000,- Kč/noc.
Jedno lůžko ve třílůžkovém pokoji 850,- Kč/noc.
Kapacita kurzu je 200 účastníků.
Kapacita ubytování je limitována 140 pokoji.
 
ON-LINE  PŘIHLÁŠKA