Cesta: Akce > Domácí

XLII. Český radiologický kongres ON-LINE - výzva k aktivní účasti

Vážené lékařky, vážení lékaři,

dovolujeme si Vás pozvat na 42. Český radiologický kongres, který se uskuteční ve dnech 12. až 16. 10. 2021 ON-LINE. Kongres zahrnuje následující části:

  • 12. října 2021, 8:30-18:00: Hlavní program vysílaný z profesionálního TV studia
  • 13. října 2021, 14:00-18:00: Vědecká sdělení on-line (Microsoft Teams)
  • 14. října 2021, 14:00-18:00: On-line akreditovaný specializační kurz mamodiagnostiky
  • 15. října 2021, 14:00-18:00: Online akreditovaný specializační kurz kardiovaskulární diagnostiky
  • 16. října 2021, 9:00-17:00: Program mladých radiologů (on-line i prezenčně, dovolí-li aktuální epidemická situace)

Každý přednáškový den je akreditovaný zvlášť a má svá pravidla. Kredity ČLK za program ve dnech 12. a 13. 10. bude možné získat i dodatečně za zhlédnutí odborného programu v archivu akce, a to až do 30. 11. 2021. Ostatní části programu budou v archivu dostupné také, ale již bez možnosti získání kreditů.

Přihlaste se k aktivní účasti do sekce vědeckých sdělení!

  • délka sdělení 8 minut
  • přihlaste se k aktivní účasti nejpozději do 15. 8. 2021 na e-mail dokoupilova@solen.cz

Do této doby bychom rádi znali název vašeho plánovaného sdělení a informace o autorovi (jméno a příjmení, pracoviště). Programový výbor následně rozhodne o zařazení přednášky do programu kongresu. Podmínkou bude také následné dodání plné verze abstraktu nejpozději do 31. 8. 2021. Přihlášky i abstrakt můžete zasílat na e-mail dokoupilova@solen.cz.

Více informací o kongresu naleznete na nově spuštěných webových stránkách www.kongrescrs.cz.


V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat

Ing. Aleš Darebník / Manažer kongresu
SOLEN, s. r. o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc
mob.: +420 777 714 671, e-mail: darebnik@solen.cz
www.solen.cz ; www.kongrescrs.cz