Cesta: Akce > Domácí

XLII. Český radiologický kongres 2020

Datum: 29.-30.9.2020
Místo: Clarion Congress Hotel Praha, Freyova 33, 190 00 Praha 9 - Vysočany
Organizace: Solen, s.r.o., Lazceká 297/51, 779 00 Olomouc

Vážení přátelé radiologové!

Dovolte, abych Vás jménem Výboru Radiologické společnosti ČLS JEP a jménem svým co nejsrdečněji pozval na ČESKÝ RADIOLOGICKÝ KONGRES, který se bude konat 29. a 30. září 2020 v pražském hotelu CLARION. V roce, který je tak zajímavý svým číselným označením, se započínají změny v organizaci radiologických kongresů. Výbor Radiologické společnosti se rozhodl, že s tím jakou rychlostí vyvíjí náš obor, bude pro sdílení nových informací vhodnější kompaktnější a intenzivnější model. Počínaje rokem 2020 budou organizovány České radiologické kongresy každým rokem, jejich délka bude dva dny, avšak dva dny intenzivního setkávání nad aktuálními problémy diagnostiky, ale i nad stálicemi mezi tématy našeho oboru. Pro následující čtyři kongresy se budou pravidelně střídat dvě místa, domníváme se, že dobře dostupná všem - hotely CLARION PRAHA a CLARION OLOMOUC. V Praze se sejdeme v roce 2020 a 2022 a v Olomouci v roce 2021 a 2023.

Novým principem organizace ČRK bude také, že organizátorem kongresu po stránce programové nebudou jednotlivé kliniky, ale VÝBOR RS. Členové Výboru se budou podílet na garanci náplní jednotlivých bloků, celkové schéma vzniklo po diskusi zejména mezi předsedou, místopředsedou a vědeckým sekretářem RS. Jednotlivé programové bloky budou probíhat ve třech paralelních sálech a to již od časných ranních hodin, podobně jako tomu je ve Vídni na ECR, v Lipsku na Německém radiologickém kongresu, nebo v Chicagu na RSNA.

Budoucnost Radiologie je v našich mladých členech. Výbor RS se proto rozhodl podpořit význam ČRK i jako vzdělávací akce ve specializačním vzdělávání před atestací. Součástí kongresu jsou dva specializační kursy Mamodiagnostika a Kardiovaskulární radiodiagnostika, garantované 1. Lékařskou fakultou UK a Lékařskou fakultou UK v Plzni. Mladí kolegové mohou tak získat certifikát pro předatestační přípravu. Podpořit zájem mladých radiologů se opět budou snažit i oni sami samostatnou přípravou bloků.

Nechceme zapomínat ani radiology v menších zařízeních, připraveny budou bloky opakování podstatných problémů našeho oboru - onemocnění dětí, základy zobrazování poranění mozku a míchy, diagnostika onemocnění pankreatu, prostaty, bolestí na hrudi.

Dotkneme se také důležitých témat současného vývoje radiodiagnostiky, do programu budou zařazeny přednášky pojmenované na počest zakladatelů našeho oboru Conradu Wilhelmovi Röntgenovi a Rudolfu Jedličkovi. V letošním roce budou věnovány umělé inteligenci a radiomice v radiologii a postavení radiologa v současné medicíně. Pozvání na kongres přijal a Röntgenovy přednášky se ujme jeden z největších odborníků na témata radiomika a umělá inteligence v radiologii - profesor Stefan Schönberg z Mannheimu, past-president Německé Röntgenovy společnosti.

Vážení a milí přátelé, velice se těším na naše společné setkání v září v Praze. Přeji Vám úspěšný rok 2020

Jiří Ferda
Předseda Radiologické společnosti ČLS JEP

Podrobné údaje na www.kongrescrs.cz