Cesta: Akce > Domácí

krakonosXII. Krakonošský CT kurz

Pořadatel:
RS ČLS JEP, Radiologická klinika LF a FN Hradec Králové
Termín:
22. - 24.3.2012
Registrace:
22.3.2012 od 10.00
Místo:
Harrachov - hotel Sklář
 
Téma: Srdce, cévy hrudníku, mediastinum

 Odborný program

 Čtvrtek 22.3.2012
 13.00 - 13.50Zahájení, úvod do diagnostického kvízu
  P. Eliáš, J. Žižka
 13.50 - 14.00
Přestávka
 14.00 - 14.25
CT plicnice, aorty a mediastina
  H. Mírka (Plzeň-Lochotín)
 14.30 - 14.55
CT zobrazení srdce - techniky skenování
  J. Baxa (FN Plzeň-Lochotín)
 15.00 - 15.10
CT zobrazení srdce - zkušenosti s 320  detektory
 L. Ungermann (KN Pardubice, FN Hradec Králové)
 15.15 - 15.30
10 let CT srdce v ČR aneb co je standard
 J. Ferda (FN Plzeň-Lochotín)
 15.35 - 16.00
Přestávka, občerstvení
 16.00 - 16.25
Zobrazovací anatomie srdce včetně funkčních aspektů
  H. Mírka (FN Plzeň-Lochotín)
 16.30 - 16.45
Zobrazovací anatomie cévního zásobení srdce
  J. Baxa (FN Plzeň - Lochotín)
 16.50 - 17.10
Zobrazovací anatomie mediastina
 J. Neuwirth (IPVZ Praha, FN Hradec Králové)
 17.15 - 17.45
Přestávka, občerstvení
 17.45 - 18.05
Akutní plicní embolizace
  J. Tesař (KNTB Zlín)
 18.10 - 18.30
Zobrazování chronické trombembolické plicní hypertenze
  P. Eliáš (FN Hradec Králové)
 18.35 - 18.50
Zobrazení plicních žil a levé síně
 J. Weichet (Nemocnice na Homolce)
             
 
 Pátek 23.3.2012
 13.00 - 13.15
Vyšetření kalciového skóre
  A. Neumann (FN Brno-Bohunice)
 13.20 - 13.45
Patologické nálezy na koronárních tepnách
  J. Ferda (FN Hradec Králové)
 13.50 - 14.05
Vyšetření aorto-koronárních bypassů
  J. Baxa (FN Plzeň-Lochotín)
 14.05 - 14.25
Akutní onemocnění aorty
 J. Ferda (FN Plzeň-Lochotín)
 14.30 - 14.50
Přestávka, občerstvení
 14.50 - 15.15
Postižení myokardu a chlopní - MDCT
  J. Ferda (FN Hradec Králové)
 15.15 - 15.40
Postižení myokardu a chlopní - MR
  J. Žižka, L. Klzo (FN Hradec Králové)
15.50 - 16.05
Nádorová postižení srdce a perikardu
 E. Ferdová (FN Plzeň-Lochotín)
16.10 - 16.25
Nenádorová postižení perikardu
 J. Beran (IKEM Praha)
 16.30 - 17.00
Přestávka, občerstvení
 17.00 - 17.20
Stavy po operacích srdečních vad
  J. Weichet (Nemocnice na Homolce)
 17.25 - 17.45
Zobrazení dýchacích cest
  M. Heřman (FN Olomouc)
 17.50 - 18.10
Onemocnění jícnu
  T. Nebeský (FN Brno-Bohunice)
18.15 - 18.45
Postižení mediastina u dětí a dospělých
 J. Neuwirth (IPVZ Praha, FN Hradec Králové)
 18.50 - 20.30
Přestávka, večeře
 20.30 - 21.30
Rozbor diagnostického kvízu, vyhlášení výsledků, zakončení kurzu
  J. Žižka, P. Eliáš a Krakonoš
 
 
 
Registrační poplatky:
do 31.1.2012 - 4.500 Kč
placený po 31.1.2012 - 4.700 Kč
 

PŘIHLÁŠKA  ON-LINE