Cesta: Akce > Domácí

VII. Kurz magnetické rezonance

MR zobrazení hrudníku

mr_kurzTéma: Zobrazení hrudníku
Pořádá: Radiologická klinika FN v Brně - Bohunicích pod záštitou firmy Bayer Schering Pharma
Termín: 25.9. - 27.9.2008
Místo: Brno, hotel Myslivna
Vedoucí kurzu: Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Koordinátor kurzu: Ing. Josef Tramba, tel.: 604 222 361, e-mail: josef.tramba@bayerhealthcare.com
Organizační zajištění: Contour s.r.o., Jana Řehořová, tel.: 602 386 684, e-mail: contour@volny.cz

Registrační poplatek je 3.300 Kč.

Při nezaplacení poplatků do 31.7. 2008 bude Vaše registrace anulována.

ON-LINE PŔIHLÁŠKA

 Program kurzu
Čtvrtek  25.9.2008
 
12.00 - 14.00  Registrace
 14.00 - 15.00
Techniky MR vyšetření hrudníku
 J. Tintěra
 15.00 - 15.45
Specifika MR srdce  
 J. Tintěra
 15.45 - 16.15  Přestávka
 16.15 - 17.15
MR anatomie srdce  
 L. Klzo
 17.15 - 17.40
MR plic
 J. Ferda
 17.40 - 18.00  Přestávka
 18.00 - 18.45
Srovnání MR a MDCT při zobrazení srdce  
 J. Ferda
18.45 - 24.00  Večeře a společenský program
 
Pátek  26.9.2008
 
7.30 - 8.30  Snídaně
 8.30 - 9.00
MR plicních žil
 J. Vymazal
 9.00 - 10.00
Neischemické postižení myokardu
 L. Klzo, J. Vymazal
10.00 - 10.30  Přestávka
 10.30 - 11.00
MR koronarografie
 J. Tintěra, L. Klzo, J. Vymazal
 11.00 - 11.45
Vyšetření viability myokardu
 J. Vymazal, L. Klzo
11.45 - 12.30  Diskuse
12.30 - 13.30  Oběd
13.30 - 18.30  Volné odpoledne
18.30 - 24.00  Večeře a společenský program
 
Sobota  27.9.2008
 
7.30 - 8.30  Snídaně
 8.30 - 9.15
MR mamografie
 M. Mechl, T. Nebeský
 9.15 - 9.45
MR mediastina
 M. Mechl, A. Šprláková
9.45 - 10.00  Přestávka
 10.00 - 11.00
MR hrudníku v pediatrii
 M. Kynčl
 11.00 - 12.00
MR srdce - praktické ukázky
 J. Tintěra, J. Vymazal, L. KIzo
 12.00
Zakončení kurzu
12.30 - 13.30  Oběd