Cesta: Akce > Domácí

VI. Motolský den zobrazování v pediatrické radiologii

Termín kurzu: 9. června 2016, FN Motol, Praha
Místo:
kinosál ředitelství FN v Motole, Praha 5
Odborný garant:
Prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.

PROGRAM

 9.6.2016
 8.00 - 9.55
 Registrace účastníků
 10.00 - 10.05
Úvodní slovo, zahájení
 Prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc., přednost KZM
 10.05 - 10.10
Úvodní slovo, zahájení
 Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., děkan 2. LF UK
 10.15 - 10.50Osifikační variety jako možný zdroj falešně pozitivních nebo negativních RTG diagnos
 MUDr. Pavel Rejtar (FNHK)
10.55 - 11.20
Možnosti fetální MR v prenatální diagnostice vývojových vad skeletu z pohledu radiologa a genetika
 MUDr. Blanka Prosová (FNM), MUDr. Jan Kuklík (Pracoviště lékařské genetiky)
11.25 - 11.50
Zobrazení osteomyelitidy u dětí
 MUDr. Eliška Popelová, MUDr. Martin Kynčl (FNM)
 11.55 - 12.30
 Přestávka, občerstvení
 12.30 - 12.55
Technika snímku skeletu u dětí z pohledu radiologického asistenta
 RA Alice Jará (FNM)
 13.00 - 13.25
Zhodnocení přínosu snímku lbi u traumatu hlavy u dětí
 MUDr. Veronika Koukolská a kol. (FNM)
 13.30 - 13.55
UZ muskuloskeletálního systému v dětském věku, specifika
 MUDr.Zdeněk Hříbal (FNM)
 14.00 - 14.20
CT a MR muskuloskeletálního systému u dětí - souhrn současných indikací z pohledu radiologa a klinika
 MUDr. Hana Vitoušková a kol. (FNM)
 14.25 - 14.45
Přehledný souhrn závazných doporučení k vyšetření muskuloskeletálního systému u dětí
 MUDr. Martin Kynčl (FNM), MUDr. Pavel Rejtar (FNHK)
 14.50 - 14.55
Závěr
 15.00Plenární schůze Sekce pediatrické radiologie ČRS JEP
Ke stažení pdf PDF

REGISTRAČNÍ POPLATKY

Včasný (do 30.4.2016) - 500,- Kč*
Pozdní (od 1.5.2016) - 600,- Kč*
Na místě (dne 9.6.2016) - 700,- Kč*
*
Ceny jsou včetně DPH.

PLATEBNÍ A STORNOVACÍ PODMÍNKY

Registrační poplatek je nutné uhradit v plné výši před začátkem kurzu a to bankovním převodem, nebo vkladem na bankovní účet (na pobočce České spořitelny).

BANKOVNÍ SPOJENÍ

 Název banky:  Česká Spořitelna a.s.
 Adresa banky:  Budějovicka, Praha 4, ČR
 Číslo účtu:  0066055389/0800
 Název účtu:  EUROCONGRESS CENTRE
 IBAN:  CZ05 0800 0000 0000 6605 5389
 BIC:  GIBACZPX
 Podrobnosti k platbě:  20160609

Přijetí platby Vám potvrdíme e-mailem do 7 dnů po připsání platby na účet.

STORNO PODMÍNKY - zrušení registrace

Do 9. května 2016 - bez storno poplatku, pouze manipulační poplatek 250,- Kč.
Od 10. května 2016 - bez náhrady, celková zaplacená částka propadá.

Sekretariát kongresu musí být písemně vyrozuměn o zrušení účasti na akci. Odpovídající náhrada bude provedena po akci.

Registrační poplatek pro účastníky zahrnuje:

  • vstup na kurz,
  • kongresové materiály,
  • vstup na kávovou přestávku a oběd v době trvání kurzu.
V případě zrušení vaší registrace, prosíme zaslat oznámení na firmu Eurocongress Centre, e-mail eurocongress@grbox.cz.

Eurocongress Centre
Zelenková Ivana
Mobil: +420 777 275 729
e-mail: eurocongress@grbox.cz
www.eurocongress.cz

PŘIHLÁŠKA