Cesta: Akce > Domácí

Sympozium Radiologie hrudníku 2021

Pořádá: Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc a Radiologická klinika LF MU a FN Brno
Datum: 13.-14.9.2021 (začátek v pondělí v 9.00 hod., ukončení v úterý po poledni).
Základní témata: Prostý snímek, radiologická anatomie hrudníku, nádory, plicní intersticium, diferenciální diagnostika, zobrazování hrudníku u dětí.
Místo: hotel Lorkova vila, Čeladná
 Lorkovavila-Celadna


POPLATKY

Kongresový poplatek

Člen RS ČLS JEP
1.000 Kč
Ostatní
 2.000 Kč
Doprovod
 500 Kč

 

 


Účast v rámci specializačního (předatestačního) kurzu Radiologie hrudníku + 1.000 Kč.
Pro absolvování náplně celého specializačního kurzu Radiologie hrudníku je nutné se zúčastnit sympozia ve dvou po sobě následujících letech - poté bude možné provést zápis do indexu.
V přihlášce je nově povinná položka s evidenčním číslem lékaře v databázi ČLK. Lze ji snadno najít na https://www.lkcr.cz/seznam-lekaru-426.html?do[list]=1 a po vyhledání kliknout na odkaz DETAIL.

Ubytování

Ubytovací kapacita hotelu Lorkova vila v místě konání kongresu je naplněna. Doporučujeme ubytování v hotelu U Holubů www.uholubu.com, který je vzdálený 5 minut chůze.

Storno (kongresový poplatek + ubytování)

do 8.8.2021:
100%
9.-29.8.2021: 30%
od 30.8.2021:
 0%


POKYNY PRO PLATBU

Č. účtu 19-66055389/0800, vedený u České spořitelny, název účtu: Eurocongress centre. Jako VS uveďte 260421, SS obdržíte v konečném potvrzení registrace.
Pro platby ze zahraniční uvádějte IBAN: CZ88 0800 0000 1900 6605 5389, SWIFT: GIBACZPX.

S dotazy týkajícími se registrace se obracejte na: vladislava.svecova@fnol.cz.

AKTIVNÍ ÚČAST

Aktivní přednášející jsou vítání. Prezentovat lze jak souhrnná sdělení, tak kazuistiky.
Přihlášky k aktivní účasti prosím odešlete do 1.8.2021.

 On-line registrace