Cesta: Akce > Domácí

Sympozium Radiologie hrudníku 2020


Pořádá:
Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc a Radiologická klinika LF MU a FN Brno
Datum: 14.-15.9.2020 (začátek v pondělí v 9.00 hod., ukončení v úterý po poledni)
Základní témata: Prostý snímek, radiologická anatomie hrudníku, nádory, plicní intersticium, diferenciální diagnostika, zobrazování hrudníku u dětí.
Místo: Hotel Prosper, Čeladná
 

prosper

 POPLATKY

Kongresový poplatek

Člen RS ČLS JEP
1.000 Kč
Ostatní
 2.000 Kč
Doprovod
 500 Kč

 

 


Účast v rámci specializačního (předatestačního) kurzu Radiologie hrudníku + 1.000 Kč.
Pro absolvování náplně celého specializačního kurzu Radiologie hrudníku je nutné se zúčastnit sympozia ve dvou po sobě následujících letech - poté bude možné obdržet potvrzení o absolvování kurzu.

Ubytování

 Hotel Prosper
 obsazeno
 Hotel Miura - jednolůžkový pokoj
 3.000 Kč
 Hotel Miura - dvoulůžkový pokoj 1.900 Kč/lůžko

Storno (kongresový poplatek + ubytování)

do 23.8.2020:
100%
24.8.-6.9.2020: 30%
od 7.9.2020:
 0%


POKYNY PRO PLATBU

Č. účtu 19-66055389/0800, vedený u České spořitelny, název účtu: Eurocongress centre. Jako VS uveďte 200420, SS obdržíte v konečném potvrzení registrace.
Pro platby ze zahraniční uvádějte IBAN: CZ88 0800 0000 1900 6605 5389, SWIFT: GIBACZPX.

S dotazy týkajícími se registrace se obracejte na: vladislava.svecova@fnol.cz.

AKTIVNÍ ÚČAST

Aktivní přednášející jsou vítání. Prezentovat lze jak souhrnná sdělení, tak kazuistiky.
Přihlášky k aktivní účasti prosím odešlete do 5.3.2020.

REGISTRACE