Cesta: Akce > Domácí

Sympozium Radiologie hrudníku 2020


Pořádá:
Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc a Radiologická klinika LF MU a FN Brno
Datum: 14.-15.9.2020 (začátek v pondělí v 9.00 hod., ukončení v úterý po poledni)
Základní témata: Prostý snímek, radiologická anatomie hrudníku, nádory, plicní intersticium, diferenciální diagnostika, zobrazování hrudníku u dětí.
Místo: Hotel Prosper, Čeladná
 

prosper


Odborný program
Pondělí 14.9.2020
 9.00 Zahájení sympozia
 9.05 - 10.30
 HRCT u intersticiálních plicních onemocnění, 30’
 H. Mírka (Plzeň)
 Onemocnění dýchacích cest, 20’
 E. Kočová (Hradec Králové)
 Jak uvažuji při diagnostice intersticiálních plicních změn, 15’
 F. Čtvrtlík (Olomouc)
 11.00 - 12.30
 Plicní noduly, 25’
 J. Vaňásek (Hradec Králové)
 Rozlišení benigních a maligních plicních lézí na RTG a CT hrudníku, 25’
 S. Richter (Brno)
 Program časného záchytu karcinomu plic v ČR, 15’
 H. Mírka (Plzeň)
 14.00 - 15.30
 Specifické radiologické nálezy u novorozenců a kojenců, 30’
 P. Rejtar (Hradec Králové)
 Dušný pacient na jednotce intenzivní péče, 30’
 M. Heřman (Olomouc)
 Akutní intersticiální pneumonie u pacienta po transplantaci krvetvorných buněk - kazuistika, 10’
 M. Rudnay, V. Rjašková, V. Lehotská (Košice)
 16.00 - 17.30
 Anatomie mediastina, 20’
 J. Macek (Olomouc)
 Nádory mediastina a srdce, 20’
 L. Křikavová (Brno)
 Bránice (brániční hernie, úrazy), 20’
 E. Kočová (Hradec Králové)
  
Úterý 15.9.2020
 9.00 - 10.30
 Pleurální tekutina, pneumotorax, 20’
 P. Eliáš (Hradec Králové)
 Nádory pleury, 20’
 M. Hyršl (Hradec Králové)
 Plicní embolie - akutní i chronická, 20’
 P. Eliáš (Hradec Králové)
 11.00 - 12.30
 Případy z praxe dětského radiologa (kazuistiky, se kterými se může potkat každý radiolog), 40’
 P. Rejtar (Hradec Králové)
 Korelace nálezů na prostých snímcích hrudníku a CT. Interaktivní přednáška, 40’
 F. Čtvrtlík (Olomouc)
 12.30 Ukončení sympozia

Odborný program ke stažení ve formátu PDF pdf

POPLATKY

Kongresový poplatek

Člen RS ČLS JEP
1.000 Kč
Ostatní
 2.000 Kč
Doprovod
 500 Kč

 

 


Účast v rámci specializačního (předatestačního) kurzu Radiologie hrudníku + 1.000 Kč.
Pro absolvování náplně celého specializačního kurzu Radiologie hrudníku je nutné se zúčastnit sympozia ve dvou po sobě následujících letech - poté bude možné obdržet potvrzení o absolvování kurzu.

Ubytování

 Hotel Prosper
 obsazeno
 Hotel Miura - jednolůžkový pokoj
 3.000 Kč
 Hotel Miura - dvoulůžkový pokoj 1.900 Kč/lůžko

Storno (kongresový poplatek + ubytování)

do 23.8.2020:
100%
24.8.-6.9.2020: 30%
od 7.9.2020:
 0%


POKYNY PRO PLATBU

Č. účtu 19-66055389/0800, vedený u České spořitelny, název účtu: Eurocongress centre. Jako VS uveďte 200420, SS obdržíte v konečném potvrzení registrace.
Pro platby ze zahraniční uvádějte IBAN: CZ88 0800 0000 1900 6605 5389, SWIFT: GIBACZPX.

S dotazy týkajícími se registrace se obracejte na: vladislava.svecova@fnol.cz.

AKTIVNÍ ÚČAST

Aktivní přednášející jsou vítání. Prezentovat lze jak souhrnná sdělení, tak kazuistiky.
Přihlášky k aktivní účasti prosím odešlete do 5.3.2020.

Registrace je ukončena