Cesta: Akce > Domácí

Prosincové dny hybridního zobrazování 2017

Datum: 12. prosince 2017, 12.00 hod.
Místo: FN Plzeň Lochotín, Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň, posluchárna v budově onkologie
Téma:
Hybridní metody v onkologii
Odborný garant: prim. prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Kontakt: pejrimovskaj@fnplzen.cz

Odborný program ke stažení ve formátu PDF pdf
Další informace na http://radiologieplzen.eu/den-hybridniho-zobrazovani-2017/

 ODBORNÝ PROGRAM
 Odborný program
9.00 - 13.30
Metabolom nádorů a hybridní zobrazovací metody
 Ferda J., et al.

18F-FDG PET/CT a PET/MR u okulárního melanomu
 Ferdová E., et al.

Přínos PET/MR u tumorózních postižení orofaciální oblasti
 Mechl M., et al.

PET/CT a PET/MR s podáním 18F-natriumfluoridu v onkologii
 Ferda J., et al.
 13.30 - 14.00
 Přestávka s občerstvením
14.00 - 16.00
Postavení PET/CT a PET/MR ve stagingu karcinomu plic
 Baxa J., et al.

PET/CT a PET/MR jaterních nádorů s 18F-fluorocholinem
 Ferda J.

Staging a sledování karcinomu rekta pomocí PET/MR
 Mechl M., et al.

PET/MR s 18F-fluoroetyltyrozinem u nádorů mozku
 Ferda J., et al.

Srdečně zveme všechny kolegy, kteří se zabývají zobrazováním, ale i kolegy z klinických pracovišť, kteří vyšetření indikují.