Cesta: Akce > Domácí

Radiodiagnostická klinika 3. LF UK a FNKV ve spolupráci s Radiodiagnostickou klinikou 1.LF UK a VFN
si vás dovolují pozvat na

"Pražský den Radiologické společnosti ČLS JEP"

Datum: čtvrtek 12.12.2019 v 10.00 hod
Místo konání: posluchárna R. Königové, 3. LF UK Praha 10, Ruská 87, 1. patro

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu č.16 ČLK
a ohodnocena 4 kreditními body
 

Odborný program

předsedající: doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D. a doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D.
10.00 - 10.10
Zahájení
 10.10 - 10.25

Staging karcinomu jícnu
 A. Burgetová (Radiologická klinika 1. LF UK a FNKV, Praha)
10.25 - 10.40

Variety aortálního oblouku
 B. Míková (RDG odělení NNH, Praha)
 10.40 - 10.55

Karcinom pankreatu: hodnocení odpovědi na léčbu
 D. Girsa, Radiodiagnostická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha)
 11.00 - 11.15

Stagingová MR vyšetření prsů: "A co dál...?"
 J. Bárta (Radiodiagnostická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha)
 11.15 - 11.30

Ischemická cévní mozková příhoda: korelace nálezů na perfuzním skenu a rozsahu ischemie po úspěšné intravaskulární intervenční rekanalizaci
 K. Kremeňová (Radiodiagnostická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha)
 11.30 - 11.45

Zoologie v radiologii
 M. Kysilko (KZM 2. LF UK a FN Motol, Praha)
11.45 - 12.30
 Oběd
12.30 - 12.45

Plicní a jiné komplikace biologické léčby maligního melanomu
 H. Malíková, J. Weichet (Radiodiagnostická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha)
12.45 - 13.00

Syndrom mizející kosti
 K. Naďová (Radiodiagnostická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha)

13.00 - 13.15

Vnímání radiační dávky pacienty
 L. Lambert (Radiologická klinika 1. LF UK a FNKV, Praha)
13.15 - 13.30

Vesikoureterální reflux u dětí: možnosti CEUS
 V. Koukolská (KZM 2. LF UK a FN Motol, Praha)
13.30 - 13.45

Centrální žilní přístupy: naše zkušenosti
 R. Kullač (Radiologická klinika Nemocnice na Bulovce, Praha)
  
13.45 - 14.00
Vystoupení čestného hosta: Prof. MUDr.Josef Stingl, CSc.