Cesta: Akce > Domácí

Radiodiagnostická klinika 3. LF UK a FNKV ve spolupráci s Radiodiagnostickou klinikou 1.LF UK a VFN
si vás dovolují pozvat na

"Pražský den Radiologické společnosti ČLS JEP"

Datum: čtvrtek 13.12.2018 v 10.00 hod
Místo konání: posluchárna R. Königové, 3. LF UK Praha 10, Ruská 87, 1. patro

Pozvánka ve formátu PDF pdf

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu č.16 ČLK
a ohodnocena 4 kreditními body
 

Odborný program

předsedající: doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D. a doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D.
10.00 - 10.10
Zahájení
 10.10 - 10.25

MRCP
 A. Burgetová (Radiologická klinika 1. LFR UK a VFN, Praha)
10.25 - 10.40

Hypofysitidy a další autoimunitní komplikace biologické léčby
 M. Holešta, H. Malíková (Radiodiagnostická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha)
 10.40 - 10.55

Naše první zkušenosti z vyšetřením CT srdce u dětí na přístroji Somatom Force
 T. Adla, V Suchánek, L. Polovinčák a kol. (KZM 2. LF UK a FN Motol, Praha)
 10.55 - 11.10

Invaginace v dospělém věku
 M. Mašek, A. Dočkalová (RDG oddělení Nemocnice Na Bulovce, Praha)
 11.10 - 11.25

CT s dynamickými manévry v ORL oblasti
 A. Leščinskij (Radiologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha)
 11.25 - 11.40

"Vinohradský výběr traumat" (Quiz)
 J. Weichet (Radiodiagnostická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha)
11.40 - 12.20
 Oběd
12.20 - 12.35

Zajímavé kasuistiky z kardiologie (Quiz)
 B. Míková (RDG oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha)
12.35 - 12.50

Raritní případ mediastinální mukormykózy
 M. Jurka (Radiologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha)
12.50 - 13.05

Pseudomyxom peritonea
 M. Mašek (RDG oddělení Nemocnice Na Bulovce, Praha)
13.05 - 13.20

Náhlé příhody břišní - zajímavosti z denní praxe
 M. Komár (RDG oddělení Thomayerova nemocnice, Praha)
13.20 - 13.45

Plicní embolie: oprávněnost indikace CT angiografie
 M.Buk (Radiodiagnostická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha)
 13.45 - 14.00
 
Pozdní postiradiační komplikace léčby cervikálního karcinomu
 M. Burghardtová, K. Fejfarová, H. Malíková (Radiodiagnostická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha)
  
14.00 - 14.15
Vystoupení čestného hosta: Prof. MUDr.Josef Stingl, CSc.