Cesta: Akce > Domácí

Postgraduální kurz

Muskuloskeletální radiologie

Místo akce: 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10
Termín: 16.9. - 17.9.2019
Garant: Doc.MUDr.Hana Malíková, Ph.D. RDG klinika FNKV 3. LF UK Praha

 16.9.2019
 8:00Zahájení
 Doc. MUDr. H. Malíková, Ph.D.
 8:15 - 9:15Základy osteologické semiologie, základní metabolická onemocnění kostí
 Doc. MUDr. J. Šprindrich, CSc.
 9:15 - 10:15Klasifikace fraktur dospělého a dětského věku, jejich fyziologické
hojení, komplikace hojení

 MUDr. D. Girsa
 10:15 - 10:30
Pauza
 10:30 - 12:00
Kostní tumory v obraze RTG, CT, MR
  MUDr. D. Girsa
 12:00 - 13:00
 Oběd
 13:00 - 14:00
Trauma páteře
 MUDr. Michal Holešta
 14:00 - 14:45
Polytrauma (vyšetřovací protokoly, diagnostická úskalí, strukturovaný popis)
  MUDr. D. Girsa
 14:45 - 15:00
 Pauza
 15:00 - 15:45
MR kloubů ( technika,sekvence, roviny, advanced metody)
 MUDr. J. Weichet, Ph.D.
 15:45 - 16:30
Aloplastiky, osteosyntesy
 Doc. MUDr. J. Šprindrich, CSc.
  
 17.9.2019
 8:00 - 8:45
MR kolenního kloubu
 Doc. MUDr. H. Malíková, Ph.D.
 8:45 - 9:30
MR ramenního kloubu
 MUDr. J. Weichet, Ph.D.
 9:30 - 10:00
 Pauza
 10:00 - 10:45
Nejčastější svalové a šlachové afekce
  MUDr. M. Grilli Wagnerová
 10:45 - 12:00
Degenerativní a zánětlivé onemocnění páteře
  MUDr. J. Weichet, Ph.D.
 12:00 - 13:00
 Oběd
 13:00 - 14:00
MR hlezna a zápěstí
  MUDr. J. Weichet, Ph.D.
 14:00 - 14:45
Zánětlivá onemocnění (M.Bechtěrev, revmatoidní artritis)
 Doc. MUDr. H. Malíková, Ph.D.
 14:45 - 15:45
Intervenční radiologie v muskuloskeletární oblasti
Doc. MUDr. V. Janík, CSc.
 16:00 Test