Cesta: Akce > Domácí

Plzeňský den 2009

konaného 22. ledna 2009 v Šafránkově pavilónu LFUK v Plzni, Alej Svobody 31.
Zastávka tramvajové linky 1 U Gery ve směru od Hlavního vlakového nádraží do Bolevce.

 

Program

Kreuzberg B., Rokyta Z.
Současné přístupy k zobrazení magnetickou rezonancí v gynekologických indikacích

Ferdová E., Ferda J., Záhlava J.
18F-FDG-PET/CT v diagnostice gynekologických nádorů

Vondráková R., Vacek V., Dort J.
Úloha zobrazovacích metod v diagnostice poruch pasáže u nezralých novorozenců

Kastner J., Ferda, J., Kreuzberg B.
Syndrom prázdného sedla

Horemužová J., Ferda J., Kastner J., Kreuzberg B.
Lokalizace řečových center u nemocných s mozkovými nádory

Bednářová A., Ferda J., Baxa J., Flohr T., Schmidt B., Kreuzberg B.
Možnosti analýzy perfuze mozku pomocí DECT

Ferda J., Mírka H., Baxa J., Flohr T., Schmidt B., Kreuzberg B.
4D zobrazení mozkové cirkulace pomocí výpočetní tomografie

Přestávka

Koudelová J., Koudela K. jr, Kunešová M.
Pseudotumor v oblasti kyčelního kloubu - zvětšená bursa iliopectinea

Kunešová M., Koudelová J.
Morbus Ahlbäck

Ohlídalová K., Mírka H., Skalický T., Sutnar A.
Naše zkušenosti s kontrastní ultrasonografií jater

Mírka H., Ferda J., Baxa J., Ohlídalová K., Flohr T., Schmidt B., Kreuzberg B.
Volumové perfuzní CT jater

Duras P., Šlauf F., Novák M., Skalický T., Sutnar A.
Transarteriální chemoembolizace jater pomocí DEB - "proměny staronové metody"

Baxa J., Ferda J., Rokyta R., Kreuzberg B.
Zobrazení myokarditidy pomocí magnetické rezonance

Ferda J., Baxa J., Pešek J., Zikmund M., Flohr T., Schmidt B., Kreuzberg B.
Hodnocení perfuze myokardu pomocí DECT

Oběd