Cesta: Akce > Domácí

Plzeňské dny zobrazovacích metod - DAROVÁ 2018

Pořádá: Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni, Radiologická společnost ČLS JEP
Datum: 11.-12.5.2018
Místo: Kongresové centrum Darovanský dvůr, Darová 3, Břasy
Kurzovné: 500,- Kč
Cena ubytování: podle typu pokoje

Tuto odbornou akci lze započítat jako kurz specializačního vzdělání pro vzdělávací program Radiologie a Zobrazovací metody.

Další informace na http://radiologieplzen.eu/darova-2017/

Přihlášení k akci na adrese http://www.lfp.cuni.cz/sekce/206-vzdelavaci-akce.html.
Zajištění ubytování na pejrimovskaj@fnplzen.cz.

Odborný program

 Pátek 11.5.2018
 9.00 - 11.00Tupý R.: Základní fyzikální a technické principy magnetické rezonance
Tupý R.: Základní vyšetřovací sekvence
Tupý R.: Principy MR zobrazování, akvizice dat a rekonstrukce obrazů, teorie K prostoru
 11.00 - 11.30
 Přestávka
 11.30 - 13.30
Tupý R.: Kontrastní látky pro magnetickou rezonanci
Tupý R.: Speciální techniky zobrazení magnetickou rezonancí: difuzní zobrazení a spektroskopie
Tupý R.: Zobrazení tkání: magnetická rezonance versus výpočetní tomografie
13.30 - 14.30
 Přestávka
14.30 - 16.00 Kreuzberg B.: Magnetická rezonance u gynekologických onemocnění
Baxa J.: CT a MR enterografie u Crohnovy nemoci
Mírka H.: CT a MRI u jaterních nádorů
16.00 - 16.30
 Přestávka
16.30 - 18.00
Ferda J.: Zobrazení zkratových vad srdce pomocí magnetické rezonance
Baxa J.: Magnetická rezonance myokardu - hodnocení viability myokardu
Mírka H.: Magnetická rezonance u nádorů ledvin, role difúzního zobrazení
             
 
 Sobota 12.5.2018
9.30 - 11.00
Ferda J.: 18F-FET-PET/MRI u nádorových onemocnění mozku
Korčáková E.: Magnetická rezonance u nádorů rekta, hodnocení účinku radioterapie
Ferda J.: PET/MRI karcinomu prostaty s podáním 68Ga-PSMA-11
11.00 - 11.30
 Přestávka
11.00 - 12.30
Mírka H.: Nádory měkkých tkání v obraze magnetické rezonance
Cibulková J.: Magnetická rezonance kyčelního kloubu
Kreuzberg B.: Magnetická rezonance: diagnostický test
 
Prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.
Přednosta Kliniky zobrazovacích metod

Prof. MUDr. Jiří Ferda, PhD.
Zástupce přednosty
KZM FN Plzeň Lochotín