Cesta: Akce > Domácí

Plzeňské dny zobrazovacích metod - DAROVÁ 2017

Vážené kolegyně a kolegové,

po roce Vás opět zveme na tradiční odborné sympozium, které se koná v resortu Darovanský dvůr v termínu 11.-13.5.2017. Tento rok se akce skládá ze Specializačního kurzu výpočetní tomografie (Škola CT) a Dny zobrazovacích metod, které jsou zaměřeny na současný stav onkologického zobrazování. Účastnický poplatek je stanoven na 500 Kč.

Odborný program ke stažení ve formátu PDF pdf
Další informace na http://radiologieplzen.eu/darova-2017/

ŠKOLA CT - SPECIALIZAČNÍ KURS výpočetní tomografie

Součástí kursu jsou i přednášky bloku v pátek odpoledne hodnocení odpovědi na léčbu.
Informace o možnostech přihlášení na pejrimovskaj@fnplzen.cz.
 Čtvrtek 11.5.2017
 15.00 - 16.30CT mozku - základy hodnocení nálezů
 Jiří Ferda
CT mozku - cévní mozkové příhody
 Jan Baxa
CT mozku - traumata
 Jiří Ferda
 17.00 - 18.30
CT hrudníku - intersticiální plicní procesy
 Hynek Mírka
CT hrudníku - nádory plic a pleury
 Jiří Ferda
CT hrudníku - onemocnění aorty a plicnice
 Jan Baxa
             
 
 Pátek 12.5.2017
9.00 - 10.30
CT ledvin
 Jiří Ferda
CT jater
 Hynek Mírka
CT pankreatu
 Jiří Ferda
11.00 - 12.30
CT sleziny a nadledvin
 Hynek Mírka
CT enterografie
 Jan Baxa
CT kolonografie
 Hynek Mírka
  

ZOBRAZOVACÍ METODY V ONKOLOGII

Informace o možnostech přihlášení na pejrimovskaj@fnplzen.cz.
 Pátek 12.5.2017
 14.00 - 15.30Úvod
 Boris Kreuzberg
Hodnocení účinků protinádorové terapie u solidních nádorů (RECIST)
 Jan Baxa
Hodnocení účinků lokální terapie nádorů jater
 Hynek Mírka
CAD v hodnocení nádorů na léčbu
 Martina Nováková
Hodnocení účinků terapie lymfomů
 Jiří Ferda
 Přestávka na kávu
 16.00 - 17.30
MR spektroskopie u nádorových onemocnění
 Martina Nováková
Intrakraniální expanzivní procesy - diferenciální diagnostika
 Radek Tupý
Magnetická rezonance u karcinomu prostaty, posuzování lokálního nálezu, PI-RADS 1 a 2
 Jan Kastner
Magnetická rezonance u onemocnění prsu
 Jiří Ferda
 
Přestávka na kávu
 17.30 - 18.30
Diagnostický kvíz
 Boris Kreuzberg, Jiří Ferda
  

HYBRIDNÍ ZOBRAZOVÁNÍ, poučení pro každodenní radiodiagnostiku

Odborná schůze sekce hybridního zobrazení Radiologické společnosti ČLS JEP.

 Sobota 13.5.2017
9.00 - 10.30
Hybridní metody u gynekologických nádorů, morfologie, mikrostruktura a metabolismus
 Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Baxa, Radovan Vojtíšek, Jindřich Fínek
PET/CT - kasuistika z Českých Budějovic
 Martin Rychtařík
Hybridní metody u nádorů hlavy a krku, staging a odpověď na terapii
 Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Baxa, Radovan Vojtíšek, Jindřich Fínek
PET/CT - dvě kasuistiky z Homolky
 Pavel Fencl
Hledání příčiny septického stavu hybridními metodami
Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Baxa, Jiří Moláček, Roman Bosman, Martin Matějovič
  Přestávka na kávu
11.00 - 13.00
Hybridní zobrazení a strategie léčby karcinomu prostaty
 Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Baxa, Marie Votavová, Jindřich Fínek, Milan Hora
PET/CT - kasuistika ze Zlína
 Jiří Tesař
Nádorová onemocnění mozku, význam volby radiofarmak pro hybridní metody
 Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Baxa, Jan Mraček, Vladimír Přibáň, Ondřej Hes
PET/MR - kasuistika z Brna
 Marek Mechl
Hyperparathyroidismus a hybridní zobrazovací metody
 Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Baxa, Michal Krčma
  Oběd