Cesta: Akce > Domácí

Paprsky  Vysočiny 2009

Fórum periferní radiologie, 15.5.-16.5.2009

paprsky09Vážené kolegyně a kolegové,

dovolte mi, abych Vás všechny opět pozval na již 8. ročník Paprsků Vysočiny.

Letos navážeme na témata loňského ročníku a budeme se věnovat onkoradiologii dalších častých či jinak významných nádorů. Vyžádaná sdělení mají být pro Vás návodem jak správně indikovat, zhotovovat a hodnotit zobrazovací vyšetření těchto onemocnění, uslyšíte je od renomovaných přednášejících českých fakultních a krajských pracovišť i od radiologů z okresních nemocnic. Do kasuistik a jiných krátkých sdělení se nebojte přihlásit tu svoji, tato sdělení jsou vždy tím co maraton vyžádaných přednášek osvěžuje a radost z ní budete mít nejenom vy, ale i v hojném počtu přítomní kolegové.

Navečer Vás nalákám na Módní přehlídku Beáty Rajské, která před 2 lety byla takovým úspěchem, že jsme se velmi snažili ji zopakovat.

Vše ostatní je tradiční - Hotel Ski v Novém Městě na Moravě, doprovodné akce - horská kola a horoškola a nadále díky štědrosti partnerů bez účastnického poplatku.

Přijeďte se vzdělat, pobavit se, potěšit pohledem na krásné šaty a zasportovat si.

MUDr. Aleš Bílek

Téma: Diagnostika a staging nejčastějších nádorových onemocnění II

Termín: 15. - 16. května 2009

Program
Pátek 15.5.2009
od 8.00 Registrace (vestibul hotelu)
8.50Zahájení (přednáškový sál v restauraci hotelu)
9.00
Nádorová onemocnění GITu - vyžádaná sdělení, moderuje prof. MUDr. V. Válek, CSc, MBA
 Tumory jícnu a žaludku
 MUDr. Jarmila Hálová, Ústí nad Orlicí
 Tumory tenkého střeva a appendixu
 prof. MUDr. V. Válek, CSc., MBA, FN Brno
 Tumory tlustého střeva
 MUDr. Aleš Bílek, Nové Město na Moravě
10.30
Občerstvení - prostor za přednáškovým sálem
11.00
Nádorová onemocnění CNS - vyžádaná sdělení, moderuje prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
 Intrakraniální intraaxiální nádory
 MUDr. J. Tesař, Ph.D., MUDr. M. Lattová, KNTB Zlín
 Intrakraniální extraaxiální nádory
 prof. MUDr. P. Eliáš, CSc., FN Hradec Králové
 Nádory páteře a míchy
 doc. MUDr. M. Mechl, Ph.D., MBA, FN Brno
12.30
Oběd (vinárna a salonky)
14.00
Karcinom prsu - vyžádaná sdělení, moderuje prof. MUDr. J. Daneš, CSc.
 Karcinom prsu - diagnostika a její úskali
 MUDr. Irena Hladká, Nové Město na Moravě
 Screening karcinomu prsu
 prof. MUDr. J. Daneš, CSC., 1. LF UK a VFN Praha
 Vyšetřování rizikové pacientky
 MUDr. M. Schneiderová, MOÚ Brno
15.30
Občerstvení (prostor za přednáškovým sálem)
16.00
Kasuistiky a jiná volná sdělení nejen na letošní téma
 - přihlaste svou přednášku, budou odměněny
 17.00Radiologický kvíz
 MUDr. K. Nedvěd, opět o ceny nesmírné hodnoty
 19.30Společenský večer s rautem (restaurace)
 20.30Módní přehlídka Beaty Rajské
21.00
Společenský večer s hudbou - vinárna
Prezentace spolupracujících firem probíhá od 10.30 do 16 hodin v prostoru za přednáškovým sálem
  
Sobota 16.5.2009
 9.00Vyjížďky na horských kolech s průvodci znalými terénu (sraz před hotelem), 3 skupiny obtížnosti (závodníci, sportovci, hobíci
 9.00Horoškola - lezení na cvičných skalách Vysočiny s instruktory (sraz před hotelem), pouze při nedeštivém počasí

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a je ohodnocena 8 kredity

Kontaktní adresa:  Ludmila Novotná, Radiologické oddělení Nemocnice, 592 31, Nové Město na Moravě, Žďárská 610
email: paprsky.vysociny@atlas.cz, tel. +420 606 186 399, +420 566 801 461
Ubytování: nabízíme v hotelu *** SKI ve
  • 1 lůžkových pokojích (již plně obsazeno)
  • 2 lůžkových pokojích
  • apartmánech 2+1 (2 lůžka + přistýlka v samostatném pokoji)
  • apartmánech 2+2 (2 lůžka + 2 přistýlky v samostatném pokoji)
  • bungalovy 2+2

Cena jednolůžkového pokoje (osoba/noc) - 1.100,- Kč.
Cena lůžka ve vícelůžkovém pokoji - 750,- Kč.

Účastníci jsou zváni k obědu, coffeebreakům a večernímu rautu.
Typ pokoje budeme přiřazovat ve výše uvedeném pořadí dle posloupnosti došlých přihlášek

Celkovou částku uhraďte na účet č. 186742423/0600, variabilní symbol Vám bude zaslán s potvrzením o registraci.
Přihlášky k pasivní účasti budou akceptovány až po zaplacení poplatků.

Termín pro odeslání přihlášky je u pasivní i aktivní účasti do 1.5.2009 na adresu: Novotná Ludmila, Radiologické oddělení Nemocnice, 592 31 Nové Město na Moravě, mobil: 606 186 399, 566 801 461, email  paprsky.vysociny@atlas.cz