Cesta: Akce > Domácí

Odborná schůze České neuroradiologické společnosti


Termín: čtvrtek 22.11.2012, začátek 10.30 hod.
Místo konání: Nemocnice na Homolce
Hlavní téma: Onemocnění bílé hmoty
Aneurysmata mozkových tepen

Program: 
  
Úvod do onemocnění bílé hmoty
 
J. Žižka (FN Hradec Králové)
30 min.
Neurodegenerativní onemocnění
 
J. Vymazal (Nemocnice na Homolce)
30 min.
Vrozené poruchy metabolismu a onemocnění bílé hmoty u dětí
 M. Kynčl, B. Prosová, A. Zumrová, M. Roček (FN Motol)
30 min.
Excitotoxický edém
 Kvasnička, Jandura (FN Hradec Králové)
15 min.
CD a MR obraz postižení u mozku při otravě methanolem
 M. Lattová, J. Tesař (KNTB Zlín)
 10 min.
Změny bílé hmoty hodnocení pomocí DTI u normotenzního hydrocefalu
 J. Vrána, D. Hořínek, I. Buksakowská, M. Mohapl, T. Belšan (ÚVN)
 10 min.
Spondylogenní komprese krční míchy v obraze MR - DTI
 M. Keřkovský, B. Jakubcová, J. Bednařík, M. Mechl (FN Brno)
 10 min.
 Přestávka 
Malá aneurysmata mozkových tepen a jejich léčba
 L. Janoušková, J. Klenere, M. Šetlík (Nemocnice na Homolce)
20 min.
Léčba mozkových aneurysmat
 F. Charvát (ÚVN)
20 min.
Traumatická aneurysmata mozkových tepen
 Š. Adámková, L. Janoušková, J. Klener, M. Šetlík (Nemocnice na Homolce
15 min.
Kontrola léčených AN pomocí MR
 T. Belšan(ÚVN)
10 min.