Cesta: Akce > Domácí

Odborná schůze České neuroradiologické společnosti


Termín: 4. listopadu 2010, začátek 10.30 hod., předpokládaný konec 14.15 hod.
Místo konání: přednáškový sál Nemocnice Na Homolce - Praha
Hlavní téma: Zobrazování u nemocných s epilepsií
Vrozené vývojové vady páteře a páteřního kanálu

Program: 
  
Zahájení
 
prof. Eliáš
 
Epilepsie dospělých - zobrazovací diagnostika
 
Vymazal J. (Nemocnice Na Homolce)
 30 min.
Fokální kortikální dysplázie u dětí - komplexní diagnostika
 Kynčl M. (FN Motol)
20 min.
MR anatomie meziálních temporálních struktur
 Žižka J. (FN Hradec Králové)
15 min.
11.05 - 11.15 Přestávka 
Nepříliš častá příčina epilepsie u dospělého nemocného
 Tesař J. (KNTB Zlín)
10 min.
Reverzibilní postiktální edém mozku
 Profantová N., Belšan T., Havlíček R. (ÚVN Praha)
10 min.
Epilepsie z okcipitálního laloku - kasuistika
 Čecháková E. (FN Olomouc)
10 min.
Mírné odchylky v šíři postranních komor plodu - význam MR
 Bělobrádek Z., Rejtar P., Žižka J., Eliáš P. (FN Hradec Králové)
10 min.
Prenatální a postnatální zobrazování spinálního dysrafizmu
 Eliáš P., Žižka J., Klzo L., Bělobrádek Z.
15 min.
12.15 - 13.00 Přestávka-občerstvení (sponz. Diagnostic Pharmaceuticals, a.s., EspoMed, s.r.o.) 
Vrozené vývojové vady páteře u dětí v MR obraze - rozdělení, diagnostika
 Prosová E. (FN Motol)
20 min.
Primární stenóza páteřního kanálu - zobrazovací aspekty
 Ungermann L. (Pardubice)
20 min.
Zobrazování intrakanalikulárních cévních malformací pomocí CTA a MRA
 Baxa J., Ferda J., Kastner J. (FN Plzeň - Lochotín)
15 min.
Intrakanalikulární nálezy tukových struktur
 Klzo L. (FN Hradec Králové)
15 min.