Cesta: Akce > Domácí

MOST 2021

Mezioborové sympozium nad srdeční tomografií

Termín: 19. června 2021, Fakultní nemocnice v Motole, Praha
Místo:
velká posluchárna  FN v Motole
Adresa:
V Úvalu 84, Praha 5 - Motol
Odborný garant: Prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc., FCIRSE

Rádi bychom Vás informovali, že vzhledem k příznivé epidemiologické situaci v souvislosti s onemocněním COVID-19 se sympozium MOST 2021 uskuteční prezenční formou ve velké posluchárně FN Motol, Praha 5 dne 19. června 2021 (sobota).

Odborný program

 Sobota 19.6.2021
9.00 - 9.05
 Úvod
 M. Roček
9.05 - 10.05
Onemocnění perikardu
 předsedající: T. Paleček, V. Suchánek
 
Echokardiografie
 T. Paleček
 Výpočetní tomografie
 D. Kautznerová
 
Magnetická rezonance
 P. Kuchynka
10.05 - 10.35
Současný stav MR srdce v České republice
 předsedající: J. Weichet, R. Panovský
 Výsledky průzkumu
 M. Pleva, T. Adla
 Komentář radiologa
 J. Baxa
 Komentář kardiologa
 T. Paleček
10.35 - 11.05Přestávka
             
 
11.05 - 12.35
Kontroverze
 předsedající: P. Kuchynka, T. Adla
 
Implantáty a MR vyšetření
 V. Suchánek
 MR a kardiostimulátory
 V. Válek
 Triple-rule-out: proč ano, proč ne - indikace
 R. Rokyta
 Triple-rule-out: proč ano, proč ne - provedení
 J. Baxa
12.35 - 13.35
 Přestávka
  
13.35 - 14.35
Vyšetření u těhotných a kojících
 předsedající: D. Kautznerová, M. Hutyra
 
Výpočetní tomografie
 J. Weichet
 Nukleární medicína
 P. Dostálová
 Magnetická rezonance
 B. Prosová
 14.35 - 15.35Novinky
 
předsedající: R. Kočková, J. Baxa
 ESC guidelines akutní plicní embolie
 M. Hutyra
 
TAVI a nová doporučení SCCT a ESCR
 
D. Zemánek
 EACVI konsenzus CMR normálních hodnot srdečních dutin
a kořene aorty a jejich hodnocení

 R. Panovský
 12.35 Ukončení sympozia
Ke stažení ve formátu PDF pdf

REGISTRAČNÍ POPLATKY

Lékař člen RS ČLS JEP, včasná registrace (do 30. dubna 2021) - 600,- Kč
Lékař člen RS ČLS JEP, pozdní registrace (od 1. května 2021) - 800,- Kč
Lékař člen ČKS, včasná registrace (do 30. dubna 2021) - 600,- Kč
Lékař člen ČKS, pozdní registrace (od 1. května 2021) - 800,- Kč
Lékař člen ČSNM ČLS JEP, včasná registrace (do 30. dubna 2021) - 600,- Kč
Lékař člen ČSNM ČLS JEP, pozdní registrace (od 1. května 2021) - 800,- Kč
Lékař nečlen RS, ČSNM ČLS JEP a ČKS, včasná registrace (do 30. dubna 2021) - 800,- Kč
Lékař nečlen RS, ČSNM ČLS JEP a ČKS, pozdní registrace (od 1. května 2021) - 1.000,- Kč
Ostatní lékaři a zdravotní pracovníci, včasná registrace (do 30. dubna 2021) - 800,- Kč
Ostatní lékaři a zdravotní pracovníci, pozdní registrace (od 1. května 2021) - 1.000,- Kč

Registrační poplatek pro účastníky zahrnuje

  • vstup na akci
  • materiály distribuované v rámci akce
  • vstup na oběd a kávové přestávky v době trvání akce
  • 21% DPH

REGISTRACE

19. června 2021 od 09:00 hodin.

SPONZORING A VÝSTAVA

V případě Vašeho zájmu zúčastnit se sympozia, jako partner či vystavovatel, pro více informací či pro sjednání osobní schůzky kontaktujte, prosím, sekretariát konference:

Eurocongress Centre s.r.o.
Čerčanská 640/30
140 00 Praha 4
IČO: 25606166, DIČ: CZ25606166

Kontaktní osoba
Mgr. Dvořáková Petra
Tel.: +420 602 501 762
E-mail: eurocongress@grbox.cz

 

PLATEBNÍ A STORNOVACÍ PODMÍNKY

Registrační poplatek je nutné uhradit do 14 dnů po odeslání přihlášky v plné výši, bankovním převodem, nebo vkladem na bankovní účet pobočky České spořitelny. V opačném případě bude přihláška vyřazena. Řádný daňový doklad bude vystaven oproti došlé platbě do 14 dnů od připsání platby na náš účet a zaslán na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.


BANKOVNÍ SPOJENÍ

 Název banky:  Česká Spořitelna a.s.
 Adresa banky:  Budějovicka, Praha 4, ČR
 Číslo účtu:  0066055389/0800
 Název účtu:  EUROCONGRESS CENTRE
 IBAN:  CZ05 0800 0000 0000 6605 5389
 BIC:  GIBACZPX
Zpráva pro příjemce:
 Jméno a příjmení


STORNO PŘI ZRUŠENÍ REGISTRACE

Do 1. května 2021 bude vráceno 50 % hodnoty zaplaceného poplatku.
Po tomto termínu není možné zaplacenou částku vrátit, ale delegátovi budou zaslány konferenční materiály.
Sekretariát akce musí být písemně vyrozuměn o zrušení účasti na akci a zrušení či změně rezervace ubytování. Příslušné náhrady se uskuteční po skončení celé akce.

UPOZORNĚNÍ

V případě zrušení ubytování a registrace, prosíme zaslat oznámení o zrušení na firmu EUROCONGRESS CENTRE, e-mail: eurocongress@grbox.cz.

Osvědčení o účasti budou vydávána jen po skončení odborného programu akce.

Eurocongress Centre s.r.o.
Zelenková Ivana
Mobil: +420 777 275 729
e-mail: eurocongress@grbox.cz
www.eurocongress.cz

ON-LINE REGISTRACE UKONČENA.
Stále máte možnost registrovat se na místě dne 19.6.2021