Cesta: Akce > Domácí

MOST 2020

Mezioborové sympozium nad srdeční tomografií

Termín: 3. dubna 2020, Fakultní nemocnice v Motole, Praha
Místo:
velká posluchárna  FN v Motole
Adresa:
V Úvalu 84, Praha 5 - Motol
Odborný garant: Prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc., FCIRSE

Odborný program

Ke stažení pdf

REGISTRAČNÍ POPLATKY

Lékař člen České kardiologické společnosti nebo Radiologické společnosti ČLS JEP nebo České společnosti nukleární medicíny:
včasný registrační poplatek (uhrazen do 29.02.2020) : 600,00
pozdní registrační poplatek (uhrazen od 01.03.2020): 800,00

Lékař nečlen České kardiologické společnosti nebo Radiologické společnosti ČLS JEP nebo České společnosti nukleární medicíny:
včasný registrační poplatek (uhrazen do 29.02.2020): 800,00
pozdní registrační poplatek (uhrazen od 01.03.2020): 1.000,00

Ostatní lékaři a zdravotní pracovníci:
včasný registrační poplatek (uhrazen do 29.02.2020): 800,00
pozdní registrační poplatek (uhrazen od 01.03.2020): 1.000,00

Registrační poplatek pro účastníky zahrnuje: vstup na akci, materiály distribuované v rámci akce, vstup na oběd a kávové přestávky v době trvání akce a 21% DPH.

REGISTRACE

3. dubna 2020 od 09:00 hodin.

SPONZORING A VÝSTAVA

V případě Vašeho zájmu zúčastnit se sympozia, jako partner či vystavovatel, pro více informací či pro sjednání osobní schůzky kontaktujte, prosím, sekretariát konference:

Eurocongress Centre s.r.o.
Čerčanská 640/30
140 00 Praha 4
IČO: 25606166, DIČ: CZ25606166

Kontaktní osoba
Mgr. Dvořáková Petra
Tel.: +420 602 501 762
E-mail: eurocongress@grbox.cz

 

PLATEBNÍ A STORNOVACÍ PODMÍNKY

Registrační poplatek je nutné uhradit do 14 dnů po odeslání přihlášky v plné výši, bankovním převodem, nebo vkladem na bankovní účet pobočky České spořitelny. V opačném případě bude přihláška vyřazena. Řádný daňový doklad bude vystaven oproti došlé platbě do 14 dnů od připsání platby na náš účet a zaslán na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

BANKOVNÍ SPOJENÍ

 Název banky:  Česká Spořitelna a.s.
 Adresa banky:  Budějovicka, Praha 4, ČR
 Číslo účtu:  0066055389/0800
 Název účtu:  EUROCONGRESS CENTRE
 IBAN:  CZ05 0800 0000 0000 6605 5389
 BIC:  GIBACZPX
Zpráva pro příjemce:
 Jméno a příjmení
 Podrobnosti k platbě (VS):  200402


STORNO PŘI ZRUŠENÍ REGISTRACE

Do 29. února 2020 bude vráceno 50 % hodnoty zaplaceného poplatku.
Po tomto termínu není možné zaplacenou částku vrátit, ale delegátovi budou zaslány konferenční materiály.
Sekretariát akce musí být písemně vyrozuměn o zrušení účasti na akci a zrušení či změně rezervace ubytování. Příslušné náhrady se uskuteční po skončení celé akce.

UPOZORNĚNÍ

V případě zrušení ubytování a registrace, prosíme zaslat oznámení o zrušení na firmu EUROCONGRESS CENTRE, e-mail: eurocongress@grbox.cz.

Osvědčení o účasti budou vydávána jen po skončení odborného programu akce.

Eurocongress Centre s.r.o.
Zelenková Ivana
Mobil: +420 777 275 729
e-mail: eurocongress@grbox.cz
www.eurocongress.cz

PŘIHLÁŠKA