Cesta: Akce > Domácí

MOST 2019

Mezioborové sympozium nad srdeční tomografií

Termín: 30. března 2019, Fakultní nemocnice v Motole, Praha
Místo:
velká posluchárna  FN v Motole
Adresa:
V Úvalu 84, Praha 5 - Motol
Odborný garant: Prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc., FCIRSE

Odborný program

 Sobota 30.3.2019
10.00 - 12.05
I. blok
10.00 - 10.10
Úvod
 M. Roček (Praha)
10.10 - 11.10Jednokomorová cirkulace - možnosti a záludnosti jednotlivých metod
předsedající: J. Ferda, J. Rubáčková Popelová
Úvod a echokardiografie (J. Rubáčková Popelová, Praha)
Magnetická rezonance (T. Adla, Praha)
Výpočetní tomografie (M. Kardoš, Bratislava)
 11.10 - 12.05
Amyloidóza srdce
předsedající: D. Zemánek, O. Lang
Echokardiografie (T. Paleček, Praha)
Magnetická rezonance (J. Ferda, Plzeň)
Nukleární medicína (D. Zogala, Praha)
12.05 - 13.05Oběd
             
 
13.05 - 14.35
II. blok
13.05 - 14.35
Do hlubin CT srdce
předsedající: D. Kautznerová, P. Hájek
AG-FFR (P. Hájek, Praha)
CT-FFR (J. Baxa, Plzeň)
Hodnocení plátů (V. Černý, Praha)
CAD-RADS - klasifikace nálezů CT koronarografie (L. Látal, Kyjov)
CT a PET/CT v diagnostice infekční endokarditidy (J. Ferda, Plzeň)
14.35 - 15.05
 Přestávka
  
15.05 - 16.30
III. blok
15.05 - 16.00
Jak hodnotím
předsedající: J. Weichet, M. Pleva
MR srdce - myokarditida (R. Panovský, Brno)
MR srdce - viabilita (M. Pleva, Třinec, Ostrava)
MR srdce - objemy a funkce (R. Kočková, Praha)
16.00 - 16.30
Zapeklité případy
předsedající: T. Paleček, T. Adla
Kauzuistika I (B. Míková, Praha)
Kauzuistika II (V. Feitová, Brno)
Kauzuistika III (M. Pleva, Třinec, Ostrava)
 16.30 Ukončení

Ke stažení ve formátu PDF pdf

REGISTRAČNÍ POPLATKY

Lékař člen České kardiologické společnosti a Radiologické společnosti ČLS JEP:
včasný registrační poplatek uhrazen do 28.02.2019: 600,00
pozdní registrační poplatek uhrazen od 01.03.2019: 800,00

Lékař nečlen České kardiologické společnosti a Radiologické společnosti ČLS JEP:
včasný registrační poplatek uhrazen do 28.02.2019: 800,00
pozdní registrační poplatek uhrazen od 01.03.2019: 1.000,00

Ostatní lékaře a zdravotní pracovníci:
včasný registrační poplatek uhrazen do 28.02.2019: 800,00
pozdní registrační poplatek uhrazen od 01.03.2019: 1.000,00

Registrační poplatek pro účastníky zahrnuje: vstup na akci, materiály distribuované v rámci akce, vstup na oběd a kávové přestávky v době trvání akce a 21% DPH.

REGISTRACE

30. března 2019 od 09:00 hodin.

SPONZORING A VÝSTAVA

V případě Vašeho zájmu zúčastnit se sympozia, jako partner či vystavovatel, pro více informací či pro sjednání osobní schůzky kontaktujte, prosím, sekretariát konference:

Eurocongress Centre s.r.o.
Čerčanská 640/30
140 00 Praha 4
IČO: 25606166, DIČ: CZ25606166

Kontaktní osoba
Mgr. Dvořáková Petra
Tel.: +420 602 501 762
E-mail: eurocongress@grbox.cz

 

PLATEBNÍ A STORNOVACÍ PODMÍNKY

Registrační poplatek je nutné uhradit v plné výši před začátkem sympozia a to bankovním převodem, nebo vkladem na bankovní účet (na pobočce České spořitelny).

BANKOVNÍ SPOJENÍ

 Název banky:  Česká Spořitelna a.s.
 Adresa banky:  Budějovicka, Praha 4, ČR
 Číslo účtu:  0066055389/0800
 Název účtu:  EUROCONGRESS CENTRE
 IBAN:  CZ05 0800 0000 0000 6605 5389
 BIC:  GIBACZPX
 Podrobnosti k platbě:  VAŠE JMÉNO


ZRUŠENÍ REGISTRACE

Do 28. února 2019 vracíme 50% registračního poplatku.
Od 1. března 2019 bez náhrady, zaplacená částka propadá.
Odpovídající náhrada bude provedena po akci.

UPOZORNĚNÍ

V případě neuhrazení platby do 25. března 2019 bude registrace automaticky zrušena!
Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity sálu nebo do 25. března 2019, ve vlastním zájmu se přihlaste co nejdříve!

Osvědčení o účasti budou vydávána jen po skončení odborného programu sympozia.

V případě zrušení vaší registrace, prosíme zaslat oznámení na firmu Eurocongress Centre, e-mail eurocongress@grbox.cz.

Zelenková Ivana
Mobil: +420 777 275 729
e-mail: eurocongress@grbox.cz
www.eurocongress.cz

PŘIHLÁŠKA