Cesta: Akce > Domácí

cejkovice_small

Kurz UZ techniky - Ultrazvukový kongres 2019

Pořadatel:Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno a LF Masarykovy University Brno
Termín:17.1. - 19.1.2019
Místo:Hotel Zámek Čejkovice, okr. Hodonín
Mapy.cz

Program

 17.1.2019  Čtvrtek
 16.00 Registrace účastníků
 17.30 - 18.00
 Zahájení - přednáška prof. Válka
 19.00 Večeře
  
 18.1.2019  Pátek
 Blok 1UZ princip, CEUS princip - Mechl M.
8.30 - 8.50
Základní principy a historie ultrazvukového vyšetřování
Jůza T. (Brno)
 8.50 - 9.10
Kontrastní ultrazvukové vyšetření
 Foukal J. (Brno)
 9.10 - 9.30
UZ elastografie - principy a aplikace
 Sedláčková Z. (Olomouc)
 
 Přestávka
 Blok 2Foukal J.
10.00 - 10.20
Ledviny I - technika vyšetření, záněty a jejich komplikace
 Foukal J. (Brno)
10.20 - 10.40
Ledviny II - obstrukce vývodného systému, močový měchýř
 Poláčková M. (Brno)
10.40 - 11.00Ledviny III - diferenciální diagnostika ložiskových lézí
 Mechl M. (Brno)
11.20 - 11.20
Kazuistiky
 Kopřivová T., Petrášová H. (Brno)
 12.00 - 13.30
 Oběd - Hote Zámek Čejkovice
 Blok 3
Praktické ukázky
13.45 - 15.45
Praktické základy ovládání ultrazvukových přístrojů ,techniky vyšetření jednotlivých oblastí, základní intervenční techniky prováděné pod sonografickou kontrolou.
 Blok 4
Sonografie malých částí - Šprláková-Puková A.
 16.00 - 16.20
UZ měkotkánových tumorů u dospělých, doporučení a pokyny pro diagnostiku a zobrazování
 Šprláková-Puková A. (Brno)
 16.20 - 16.40
Kazuistiky z oblasti ultrasonografie expanzí měkkých tkání
 Miklošová B., Fraňková P.
 16.40 - 17.00
Zánět kloubu v UZ obraze
 Štouračová A. (Brno)
17.00 - 17.20
Poranění svalů a šlach
 Maxová M. (Brno)
 18.00 Večeře - Hotel Zámek Čejkovice
  
 19.1.2019  Sobota
 Blok 5
Sonografie břicha a retroperitonea - Bartušek D.
 9.00 - 9.20
Prostata
 Foukal J. (Brno)
 9.20 - 9.40
Specifika UZ urogenitálního systému u dětí
 Bakaj Zbrožková L. (Olomouc)
 9.40 - 10.00
Moderní ultrasonografické trendy v diagnostice difuzních onemocnění jater
 Vomáčka J. (Olomouc)
 
 Přestávka
 Blok 6
Sonografe břicha a retroperitonea II. + ostatní oblasti - Bartušek D.
10.30 - 10.40
Divertikulitida versus epiploická apendicita
 Litavcová A. (Brno)
 10.40 - 11.00
UZ akutních bolestí podbřišku u žen
 Procházková J. (Brno)
 11.00 - 11.20
Apendicitída
 Bartušek D. (Brno)

Organizační údaje

Přihlášky k aktivní i pasivní účasti lze posílat pouze cestou této stránky. Organizační zajištění J. Halouzková.

Registrační poplatky

Člen RS ČLS JEP 2.000,- Kč
Aktivní účast - první autor bez poplatku.
Lékaři, členové RS ČLS JEP bez atestace zařazení do specializační přípravy Radiologie a zobrazovací metody v ČR - 1.500,- Kč.
(tuto skutečnost je nutné uvést na formuláři (on-line přihláška) níže do Poznámky (zkratkou PP) a při registraci v Čejkovicích doložit písemným potvrzením primáře oddělení).
Ostatní - 2.500,- Kč.

Ubytování si účastníci zajišťují sami. Hotel Zámek Čejkovice je rezervovaný pro organizační výbor. Ubytování v hotelu může zajistit pouze p. Halouzková (aktivní účastníci, hosté, výbor, firmy).

Přehled možností ubytování v Čejkovicích

Způsob platby
Platební příkaz nebo složenka:

Název účtu: AVTOKRAT Consult s.r.o.
Číslo účtu: 107-7429520297/0100
 SWIFT: KOMBCZPP
 IBAN: CZ3201000001077429520297
 Peněžní ústav:
 Komerční banka, a.s., KOMB
Variabilní symbol: Vaše rodné číslo
Doplňující informace: Vaše jméno

Při registraci předložte potvrzení o platbě registračního poplatku (složenka, výpis z účtu, potvrzení od zaměstnavatele). Urychlíme tak hladký průběh Vaší registrace.
 
REGISTRACE UKONČENA