Cesta: Akce > Domácí

cejkovice_small

Kurz UZ techniky - Ultrazvukový kongres 2018

Pořadatel:Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno a LF Masarykovy University Brno
Termín:18.1. - 20.1.2018
Místo:Hotel Zámek Čejkovice, okr. Hodonín
Mapy.cz

Program

 18.1.2018  Čtvrtek
 16.00 Registrace účastníků
 17.30 - 18.00
 Zahájení - přednáška prof. Válek
 18.00 - 18.30
 LIRADS - Maia Radzina
 19.00 Večeře
  
 19.1.2018  Pátek
 Blok 1Sonografie jater
9.00 - 9.20
UZ anatomie jater a žlučových cest, varianty a anomálie
 Foukal J. (Brno)
 9.20 - 9.50
Ložiskové léze jater včetně CEUS
 Šmajerová
 10.00 - 10.30
Technologické pokroky ultrazvukové diagnostiky 2015-2020
 Kubák
 
 Přestávka
 Blok 2Sonografie jater a žlučových cest
11.00 - 11.15
Žlučové cesty - anatomie, patologické nálezy
 Válek, Pánek (Brno)
11.15 - 11.30
UZ žlučníku - anatomie, patologické nálezy
 Mechl (Brno)
11.40 - 12.00Dopplerovské vyšetření jater
 Hustý, Pánek (Brno)
 12.00 - 13.30
 Oběd
 Blok 3
Praktické ukázky
13.45 - 16.00
Praktické základy ovládání ultrazvukových přístrojů, techniky vyšetření jednotlivých oblastí, základní intervenční techniky prováděné pod sonografickou kontrolou.
 Blok 4
Sonografie malých částí
 16.00 - 16.20
Sonografie kolenního kloubu
 Šprláková A. (Brno)
 16.20 - 16.40
UZ penisu
 Poláčková M.
 16.40 - 17.00
Ultrasonografie v urgentní traumatologii
 Vomáčka J., Dráč P. (Olomouc)
17.00 - 17.20
Tříselné kýly
 Petrášová H.
 18.00 Večeře
  
 20.1.2018  Sobota
 Blok 5
Sonografie břicha a retroperitonea
 9.00 - 9.20
UZ pankreatu - význam, náhodné nálezy, smysl cíleného vyšetření
 Litavcová, Rohan
 9.20 - 9.40
Peroperační UZ jater a pankreatu
 Andrašina T. (Brno)
 9.40 - 10.00
Traruma jater
 Foukal J. (Brno)
 
 Přestávka
 Blok 6
Sonografe břicha a retroperitonea II. + ostatní oblasti
10.20 - 10.40
UZ střev
 Bartušek D. (Brno)
 10.40 - 11.00
Využití CEUS ve sledování efektu RFA jater
 Korčáková E. (Plzeň)
 11.00 - 11.20
Differenciální diagnostika appendicit v UZ a CT obraze
 M.Kucbel (Praha - Bulovka)
 11.20 - 12.00
Volná sdělení:
Diagnostika pneumoperitonea dle ultrazvuku
 Kocian M.


Organizační údaje

Přihlášky k aktivní i pasivní účasti lze posílat pouze cestou této stránky. Organizační zajištění J. Halouzková.

Registrační poplatky

Člen RS ČLS JEP 1.500,- Kč
Aktivní účast - první autor bez poplatku.
Lékaři, členové RS ČLS JEP bez atestace zařazení do specializační přípravy Radiologie a zobrazovací metody v ČR - 1.000,- Kč.
(tuto skutečnost je nutné uvést na formuláři (on-line přihláška) níže do Poznámky (zkratkou PP) a při registraci v Čejkovicích doložit písemným potvrzením primáře oddělení).
Ostatní - 2.000,- Kč.

Ubytování si účastníci zajišťují sami. Hotel Zámek Čejkovice je rezervovaný pro organizační výbor. Ubytování v hotelu může zajistit pouze p. Halouzková (aktivní účastníci, hosté, výbor, firmy).

Přehled možností ubytování v Čejkovicích

Způsob platby
Platební příkaz nebo složenka:

Název účtu: AVTOKRAT Consult s.r.o.
Číslo účtu: 107-7429520297/0100
 SWIFT: KOMBCZPP
 IBAN: CZ3201000001077429520297
 Peněžní ústav:
 Komerční banka, a.s., KOMB
Variabilní symbol: Vaše rodné číslo
Doplňující informace: Vaše jméno

Při registraci předložte potvrzení o platbě registračního poplatku (složenka, výpis z účtu, potvrzení od zaměstnavatele). Urychlíme tak hladký průběh Vaší registrace.
 
Kapacita akce je vyčerpána