Cesta: Akce > Domácí

cejkovice_small

Kurz UZ techniky - Ultrazvukový kongres 2018

Pořadatel:Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno a LF Masarykovy University Brno
Termín:18.1. - 20.1.2018
Místo:Hotel Zámek Čejkovice, okr. Hodonín
Mapy.cz


Organizační údaje

Přihlášky k aktivní i pasivní účasti lze posílat pouze cestou této stránky. Organizační zajištění J. Halouzková.

Registrační poplatky

Člen RS ČLS JEP 1.500,- Kč
Aktivní účast - první autor bez poplatku.
Lékaři, členové RS ČLS JEP bez atestace zařazení do specializační přípravy Radiologie a zobrazovací metody v ČR - 1.000,- Kč.
(tuto skutečnost je nutné uvést na formuláři (on-line přihláška) níže do Poznámky (zkratkou PP) a při registraci v Čejkovicích doložit písemným potvrzením primáře oddělení).
Ostatní - 2.000,- Kč.

Ubytování si účastníci zajišťují sami. Hotel Zámek Čejkovice je rezervovaný pro organizační výbor. Ubytování v hotelu může zajistit pouze p. Halouzková (aktivní účastníci, hosté, výbor, firmy).

Přehled možností ubytování v Čejkovicích

Způsob platby
Platební příkaz nebo složenka:

Název účtu: AVTOKRAT Consult s.r.o.
Číslo účtu: 107-7429520297/0100
 SWIFT: KOMBCZPP
 IBAN: CZ3201000001077429520297
 Peněžní ústav:
 Komerční banka, a.s., KOMB
Variabilní symbol: Vaše rodné číslo
Doplňující informace: Vaše jméno

Při registraci předložte potvrzení o platbě registračního poplatku (složenka, výpis z účtu, potvrzení od zaměstnavatele). Urychlíme tak hladký průběh Vaší registrace.
 
ON-LINE PŘIHLÁŠKA