Cesta: Akce > Domácí

cejkovice_small

Kurz UZ techniky - Ultrazvukový kongres 2016

Pořadatel:Radiologická klinika FN Brno a LF Masarykovy University Brno
Termín:14.1. - 16.1.2016
Místo:Hotel Zámek Čejkovice, okr. Hodonín
Mapy.cz

Program

 14.1.2016  Čtvrtek
 16.00 Registrace účastníků
 17.30 - 18.00
 Zahájení - přednáška prof. Válka
 19.00 Večeře
  
 15.1.2016  Pátek
Blok1
Sonografie břicha a retroperitonea
 Bartušek D., Šprláková - Puková A.
9.00 - 9.20
Vyšetření ledvin anatomie, technika vyšetření, vývojové anomálie, záněty
 Foukal J. (Brno)
 9.20 - 9.40
Vyšetření ledvin II - ložiskové léze
 Mechl M. (Brno)
 9.40 - 10.00
Nadledviny
 Němcová E. (Brno)
  Přestávka
 
Sonografie cév
 Mechl M., Vomáčka J., Šprláková - Puková A.
10.30 - 10.50
Aorta a její větve, uzliny v oblasti retroperitonea
 Mechl M., Křikavová L. (Brno)  
10.50 - 11.10
Pankreas I.
 Bohatá Š. ( Brno)
11.10 - 11.30Pankreas II.
 Eliáš P. (Hradec Králové)
 12.00 - 13.30
 Oběd
 Blok 2
Praktická část

 13.30 - 16.00
Princip sonografie, techniky vyšetření, základní intervenční techniky prováděné pod sonografickou kontrolou
 Mechl. M., Válek V.
 Blok 3
Sonografie ostatních oblastí
 Mechl M., Vomáčka J., Šprláková - Puková A.
 16.00 - 16.20
UZ prostaty
 Mechl M. (Brno)
 16.20 - 16.40
UZ penisu a scrota
 Mechl M., Poláčková M. (Brno)
 16.40 - 17.00
Gynekologické UZ vyšetření - transvaginální UZ
 Gerychová R. (Brno)
17.00 - 17.20
UZ kyčelních kloubů u dospělých
 Šprláková - Puková A. (Brno)
17.20 - 17.40
Vyšetření žil malé pánve
 Pecháček V. (Brno)
17.40 - 18.00
Real-time ultrazvuková elastografie jaterní fibrózy a cirhózy
 Vomáčka J. (Olomouc)
 19.00 Večeře
  
 16.1.2016  Sobota
 Blok 4
Sonografie ostatních oblastí
 Bartušek D., Válek V., Mechl M., Šprláková - Puková A.
 8.30 - 9.00
UZ transplantované ledviny
 Vomáčka J., Sedláčková (Olomouc)
 9.00 - 9.20
UZ nálezy na střevech v oblasti pánve
 Bartušek D. (Brno)
 9.20 - 9.40
Transrektální UZ
 
Hemmelová H. (Brno)
9.40 - 10.00
UZ třísel
 Petrášová H. (Brno)
10.00 - 10.20
UZ retroperitonea a pánve u dětí
 Müllerová I. (Olomouc)
10.20 - 11.00
Volná sdělení
 
 Přestávka
 Blok 5
Závěrečný test -  povinný pro lékaře v předatestační přípravě
 Vlastimil Válek

Organizační údaje

Přihlášky k aktivní i pasivní účasti lze posílat pouze cestou této stránky. Organizační zajištění J. Halouzková.

Registrační poplatky

Člen RS ČLS JEP 1.500,- Kč
Aktivní účast - první autor bez poplatku.
Lékaři, členové RS ČLS JEP bez atestace zařazení do specializační přípravy Radiologie a zobrazovací metody - 1.000,- Kč.
(tuto skutečnost je nutné uvést na formuláři (on-line přihláška) níže do Poznámky (zkratkou PP) a při registraci v Čejkovicích doložit písemným potvrzením primáře oddělení).
Ostatní - 2.000,- Kč.

Ubytování si účastníci zajišťují sami. Hotel Zámek Čejkovice je rezervovaný pro organizační výbor. Ubytování v hotelu může zajistit pouze p. Halouzková (aktivní účastníci, hosté, výbor, firmy).

Přehled možností ubytování v Čejkovicích.

Způsob platby
Platební příkaz nebo složenka:

Název účtu: AVTOKRAT Consult s.r.o.
Číslo účtu: 107-7429520297/0100
 SWIFT: KOMBCZPP
 IBAN: CZ3201000001077429520297
 Peněžní ústav:
 Komerční banka, a.s., KOMB
Variabilní symbol: Vaše rodné číslo
Doplňující informace: Vaše jméno

Při registraci předložte potvrzení o platbě registračního poplatku (složenka, výpis z účtu, potvrzení od zaměstnavatele). Urychlíme tak hladký průběh Vaší registrace.
 

Přihlašování bylo ukončeno