Cesta: Akce > Domácí

cejkovice_small

Kurz UZ techniky - Ultrazvukový kongres 2015

Pořadatel:Radiologická klinika FN Brno a LF Masarykovy University Brno
Termín:15.1. - 17.1.2015
Místo:Hotel Zámek Čejkovice, okr. Hodonín
Mapy.cz

Program

 15.1.2015  Čtvrtek
 16.00 Registrace účastníků
 18.00 - 19.30
 Zahájení - Interaktivní přednáška prof. Válka : UZ břicha kazuistiky
 19.00 Večeře
  
 16.1.2015  Pátek
 Blok1Barevný duplexní ultrazvuk - technika, základní a pokročilá diagnostika
 Koordinátor: Marek Mechl
9.00 - 9.15
Nejčastější artefakty při Dopplerovském zobrazování
 M. Mechl (Brno)
 9.15 - 9.45
BDUZ přívodných tepen mozkových - indikace, srovnání s CTAG a MRAG
 M. Mechl (Brno)
 9.45 - 10.00
BDUZ tepen - indikace, srovnání s ostatními metodami
 J. Pánek (Brno)
 10.00 - 10.15Kazuistika z praxe
  Přestávka
10.30 - 10.45
BDUZ žil - indikace
 E. Němcová (Brno)  
10.45 - 11.00
TIPS - vyšetření na UZ z pohledu intervenčního radiologa
 J. Boudný ( Brno)
11.00 - 11.30Renální tepny
 P. Eliáš (Hradec Králové)
11.30 - 11.45
Kazuistika z praxe
 12.00 - 13.00
 Oběd
 Blok 2
Praktická část

 13.30 - 15.00
Praktické ukázky vyšetření + možnost nácviku intervence pod UZ
 Blok 3
Intervenční výkony
 Koordinátor: Jakub Foukal
 15.00 - 15.20
Intervenční výkony navigované UZ
 J. Foukal a kol. (Brno)
 15.20 - 15.30
Sonografie ostatních oblastí : Ozonoterapie čelistního kloubu
 J. Procházková (Brno)
 15.30 - 15.45
Kazuistika z praxe
 
 Přestávka
 Blok 4
Klinická diagnostika, různé anatomické oblasti
 Koordinátor : Andrea Šprláková
 16.00 - 16.20
Sonoelastografie jater (včetně dopplerovského vyšetření porty)
 J. Vomáčka (Olomouc)
 16.20 - 16.40
UZ hlezna
 A. Šprláková (Brno)
 16.40 - 17.00
Celiakie - kdy je UZ užitečný
 D. Bartůšek (Brno)
17.00 - 17.20
Ultrazvuková dg. onemocnění GIT u dětí
 I. Mullerová
17.20 - 17.35
Appendixy - jak na ně?
 M. Kucbel (Praha)
 18.00 Večeře
  
 17.1.2015  Sobota
 Blok 5
Klinická diagnostika - UZ s aplikací kontrastní látky vybrané oblasti
 Koordinátor: Šárka Bohatá
 8.30 - 9.00
UZ jater s aplikací kontrastní látky - indikace
 Š. Bohatá (Brno)
 9.00 - 9.20
UZ ledvin s aplikací kontrastní látky - je vůbec přínosné?
 J. Foukal (Brno)
 9.20 - 9.35
UZ uzlin s aplikací kontrastní látky - indikace, význam
 
H. Petrášová (Brno)
 
 Přestávka
 10.00 - 11.30
 Kazuistiky z praxe
 Blok 6
Závěrečný test
 povinný pro lékaře v předatestační přípravě

Organizační údaje

Přihlášky k aktivní i pasivní účasti lze posílat pouze cestou této stránky. Organizační zajištění J. Halouzková.

Registrační poplatky

Člen RS ČLS JEP 1.500,- Kč
Aktivní účast - první autor bez poplatku.
Lékaři bez atestace zařazení do specializační přípravy Radiologie a zobrazovací metody - 1.000,- Kč.
 (tuto skutečnost je nutné uvést na formuláři (on-line přihláška) níže do Poznámky (zkratkou PP) a při registraci v Čejkovicích doložit písemným potvrzením primáře oddělení).
Ostatní - 2.500,- Kč.

Ubytování si účastníci zajišťují sami. Hotel Zámek Čejkovice je rezervovaný pro organizační výbor. Ubytování v hotelu může zajistit pouze p. Halouzková (aktivní účastníci, hosté, výbor, firmy).

Přehled možností ubytování v Čejkovicích.

Způsob platby
Platební příkaz nebo složenka:

Název účtu: AVTOKRAT Consult s.r.o.
Číslo účtu: 107-7429520297/0100
 SWIFT: KOMBCZPP
 IBAN: CZ3201000001077429520297
 Peněžní ústav:
 Komerční banka, a.s., KOMB
Variabilní symbol: Vaše rodné číslo
Doplňující informace: Vaše jméno

Při registraci předložte potvrzení o platbě registračního poplatku (složenka, výpis z účtu, potvrzení od zaměstnavatele). Urychlíme tak hladký průběh Vaší registrace.
 
Přihlašování ukončeno