Cesta: Akce > Domácí

cejkovice_small

Kurz UZ techniky - Ultrazvukový kongres 2011

Pořadatel:Radiologická klinika FN Brno a LF Masarykovy University Brno
Termín:20.1. - 22.1.2011
Místo:kinosál Čejkovice
 


Organizační údaje

Přihlášky k aktivní i pasivní účasti lze posílat pouze cestou této stránky.

Registrační poplatek - člen RS ČLS JEP 500,- Kč
Aktivní účast - první autor bez poplatku.
Lékaři bez atestace zařazení do specializační přípravy Radiologie a zobrazovací metody - 200,- Kč.
 (tuto skutečnost je nutné uvést na formuláři níže do Poznámky a při registraci v Čejkovicích doložit písemným potvrzením primáře oddělení)
Ostatní - 1.500,- Kč.

Ubytování si účastníci zajišťují sami.

Možnosti: Zámek Čejkovice (tel. 518 362 538), hotel Albor 518 362 333.
V obou případech při ubytování uvést odvolání na ultrazvukový kongres.

TIP v případě obsazení výše uvedeného.

Způsob platby
Platební příkaz nebo složenka:

Název účtu:AVTOKRAT Consult s.r.o.
Číslo účtu:4200030069/6800
Variabilní symbol:Vaše rodné číslo
Konstantní symbol:0308
Doplňující informace:Vaše jméno


Kapacita kongresu je vyčerpána


Předběžný program

 20.1.2011  Čtvrtek
 17.00 - 18.00
 předvádění přístrojů + praktické ukázky aplikace KL
 18.00 večeře a přípitek na uvítání
  
 21.1.2011  Pátek
 7.00 - 8.30
 snídaně
  
 Blok1 Koordinátor: Marek Mechl
 9.00 Zahájení
 9.10 - 9.30
UZ - princip , základy techniky
 Nádeníček P.
 9.30 - 10.00
UZ - ovládání přístroje, tipy a triky
 Bohatá Š.
 10.00 - 10.30UZ ledvin I- anatomie, technika vyšetření, vývojové anomálie, záněty
 Foukal J.
10.30 - 11.00
UZ ledvin II - ložiskové léze
 Mechl M.
11.00 - 11.45
Ultrasonografie renálních cév
 Eliáš. P
  
 12.30 - 13.45
 Oběd
  
 Blok 2
 Koordinátor: Vlastimil Válek
 14.00 - 14.30
UZ vyšetření ledvin u dětí
 Zbrožková L. Michálková K.
 14.30 - 15.00
UZ transplantované ledviny
 Mírka H, Skála V, Ohlídalová K, Reschig T.
 15.00 - 15.30
Multicystická dysplázie ledvin
 Flogelová H., Michálková K.
 15.30 - 16.00
UZ malé pánve - gynekologie
 Janků P.
16.00 - 16.30
UZ scrota a prostaty
 Mechl M.
 Pokročilá UZ diagnostika
 16.30 - 16.45
UZ hlezna
 Šprláková A. , Štouračová A.
 16.45 - 17.00
Předoperační UZ n. medianus u pacientů se syndromem karpálního tunelu
 Štouračová A.
 17.00 - 17.20
Elastografie mízních uzlin
 Mírka H., Ohlídalová K., Ferdová E., Andrle P.
  
 18.00 Společenský večírek
  
 22.1.2011  Sobota
  
 Blok 3
 Koordinátor: Pavel Eliáš
 9.00 - 9.30
UZ tlustého střeva - anatomie, nejčastější patologie
 Bartušek D
 9.30 - 10.00
Celiakie v UZ obraze
 Vavříková M
 10.00 - 11.30
Volná sdělení