Cesta: Akce > Domácí

krakonosXI. Krakonošský CT kurz

Pořadatel:
Radiologická klinika FN v Hradci Králové
 
Termín:
16. - 19.3.2011
 
Registrace:
16.3.2011 od 13.00
 
Místo:
Harrachov - hotel Sklář
 
Odborný program:
Dýchací cesty, plicní tkáň, pohrudnice
 
Registrační poplatky:
do 31.1.2011 - 4.700 Kč
placený po 31.1.2011 - 4.900 Kč
 

 Kapacita kurzu je naplněna Odborný program

 Středa 16.3.2011
 16.00 - 17.00Zahájení - úvod do diagnostického kvízu
 17.00 - 17.30
Nejčastěji používané kontrastní látky v radiologii - co je nového?
  J. Žižka (FN Hradec Králové)
 17.30 - 18.10
Renal safety of iodinated Contrast Media
  P. Persson (University Institute of Vegetative Physiology, CHarité, Berlín, Germany)
 18.10 - 19.00
Spolupráce farmaceutické firmy se zdravotnickým personálem z pohledu právníka
  J. Marečková, M. Schimmer (AKM Marečková)
  
 Čtvrtek 17.3.2011
 13.00 - 13.20HRCT vyšetření plic v éře MDCT - technické aspekty
  L. Ungermann (Nemocnice Pardubice, FN Hradec Králové)
 13.25 - 13.55
Zobrazovací anatomie dýchacích cest a plicní tkáně
  H. Mírka (FN Plzeň)
 14.00 - 14.20
Přestávka, občerstvení
 14.20 - 15.00
Typické obrazy plicních onemocnění při HRCT - zvýšení denzity
  P. Eliáš (FN Hradec Králové)
 15.05 - 15.35
Typické obrazy plicních onemocnění při HRCT - snížení denzity
  J. Neuwirth (FN Hradec Králové, NUS Umea)
 15.40 - 16.00
Přestávka, občerstvení
 16.00 - 16.35
Komunitní, nozokomiální a oportunní plicní infekce
  H. Mírka (FN Plzeň)
 16.40 - 16.55
TBC a atypické mykobakteriózy
  J. Ferda (FN Plzeň - Lochotín)
 17.00 - 17.30
Přestávka, občerstvení
 17.30 - 17.55
Onemocnění centrálních a periferních dýchacích cest
  J. Brožík (FN Hradec Králové)
 18.00 - 18.30
Onemocnění pohrudnice
  J. Weichet (Nemocnice na Homolce)
             
 
 Pátek 18.3.2011
 13.00 - 13.35
Idiopatické intersticiální plicní procesy, plicní fibróza
  P. Eliáš (FN Hradec Králové)
 13.40 - 14.00
Plicní sarkoidóza, hypersenzitivní pneumonitida
  J. Brožík (FN Hradec Králové)
 14.05 - 14.25
Pneumokoniózy
  M. Heřman (FN Olomouc)
 14.30 - 14.50
Přestávka, občerstvení
 14.50 - 15.15
Poléková plicní postižení
  J. Brožík (FN Hradec Králové)
 15.20 - 15.45
Méně častá plicní onemocnění, které máme znát
  J. Baxa (FN Plzeň - Lochotín)
 15.50 - 16.15
Přestávka, občerstvení
 16.15 - 16.40
Diferenciální diaganostika plicních uzlů
  J. Ferda (FN Plzeň - Lochotín)
 16.45 - 17.05
Zobrazovací diagnostika a staging karcinomu plic
  E. Ferdová (FN Plzeň - Lochotín)
 17.10 - 17.30
CT vyšetření plic u dětí
  M. Kynčl (FN Motol)
 17.35 - 18.00
Přestávka, občerstvení
 18.00 - 18.30
Intervenční výkony v oblasti plic a pleury naváděné pomocí CT
  A. Neumann, T. Nebeský (FN Brno-Bohunice)
 18.35 - 18.55
Trauma hrudníku
  J. Beran (IKEM Praha)
   
 
 Sobota 19.3.2011
 8.00 - 10.00
Snídaně
 Odjezd