Cesta: Akce > Domácí

CT/MR kurz 2009: "Muskuloskeletální aparát"

Pořadatatel: RDG odd. Nemocnice Na Homolce, RDG klinika 1. LF UK a VFN Praha
Datum konání: 18.4.2009 (sobota), 9:00 - 16:00
Místo: Kongresové centrum Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, Praha 5
Registrační poplatek: 700,- Kč - zahrnuje oběd a abstrakta přednášek (bude hrazen na místě)
Koordinátor akce: MUDr. Jana Votrubová, CSc., jana.votrubova@homolka.cz Program
  
 8.00 - 8.55
Registrace
9.00 - 9.30
Nenádorová onemocnění páteře
 MUDr. H. Malíková
9.30 - 10.00
Záněty - prostý snímek a CT u revmatoidní artritidy
 MUDr. Z. Chudáček, Ph.D., MUDr. P. Jeremiáš
 10.00 - 10.30
Záněty - aseptické nekrózy a osteomyelitida
 MUDr. M. Kynčl
 10.30 - 11.00
Možnosti radiologie v zobrazování chrupavky
 doc. MUDr. J. Šprindrich, CSc.
 11.00 - 11.15
 Přestávka
11.15 - 11.45
Muskuloskeletální nádory dospělých
 MUDr. H. Mírka, Ph.D.
 11.45 - 12.15
Nejčastější nádory dětí a mladistvých
 doc. MUDr. J. Skotáková, CSc.
12.15 - 12.45
Nádorové onemocnění páteře
 doc. MUDr. M. Mechl, Ph.D., MBA
 12.45 - 13.15 FDG PET/CT v muskuloskeletální diagnostice
 MUDr. J. Votrubová, CSc.
 13.15 - 13.30
Ramenní kloub
 doc. MUDr. M. Mechl, Ph.D., MBA, MUDr. A. Šprláková
 13.30 - 14.00
Oběd
 14.00 - 14.30
Kyčelní kloub
 MUDr. J. Brtková
 14.30 - 15.00
Zápěstí a ruka
 MUDr. J. Balák
 15.00 - 15.30
Kotník a noha
 MUDr. J. Lisý, CSc.
 15.30 - 16.00
Kolenní kloub
 MUDr. J. Weichet, Ph.D.

 

 PŘIHLÁŠKA

Jméno, příjmení, titul*:
Pracoviště (adresa)*:
Telefon*:
Email*:
Verifikace*:
Captcha
 * Označená pole je nutno vyplnit.
 


Všeobecné informace

Přihlášky, prosím, zasílejte v nejbližším termínu elektronicky přes výše uvedený formulář nebo přímo na e-mailovou adresu: eurocongress@vol.cz
Potvrzení o přijetí do kurzu bude účastníkům obratem sděleno zpět na e-mailovou adresu.
Po skončení kurzu obdrží posluchači potvrzení o účasti s přidělením certifikátu ČLK.

Dopravní spojení
Nejvýhodnější spojení je autobusem č. 167 ze stanice Na Knížecí (výstup ze stanice metra B Anděl ve směru Ženské domovy). Vystoupit ve stanici Sídliště Homolka a dolní vrátnicí nemocnice vejdete přímo ke Kongresovému centru NNH, kde se nachází konferenční sál. Autem lze dojet k horní vrátnici nemocnice (viz mapka), kde je parkoviště pro pacienty a tam lze zaparkovat. Hlavním vchodem se dostanete do 5. patra budovy, kterou je nutno projít až na zadní centrální schodiště či ke žlutému výtahu, sejít či sjet do 1. patra a vyjít ven z budovy. Po pár metrech zahnout kolem hlavní budovy doleva , přejít uličku a přímo před Vámi bude Kongresové centrum.
Umístění kongresového centra a přístupové trasy od obou vchodů jsou k nahlédnutí na adrese:
http://www.homolka.cz/cz/kongresove_centrum/