Cesta: Akce > Domácí

9. Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie

Pořadatel: Sekce abdominální a gastrointestinální radiologie RS ČLS JEP, Radiologická klinika FN Brno a Masarykovy University LF Brno, Katedra radiologických metod FN Brno a Masarykovy University LF Brno, Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc, Radiologické oddělení nemocnice Břeclav , Školicí středisko VF, a.s. Černá Hora
Termín: 1.9. - 4.9.2011
Téma: Abdominální a gastrointestinální radiologie
Místo: Valtice
Koordinátoři kongresu: Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, Stefania Romano MD, Doc. MUDr. Marek Mechl, PhD., MBA, Prof. MUDr. Miroslav Heřman, PhD.

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolím si Vás opět pozvat do Valtic, letos již po deváté.
V programu nás čeká novinka a to "SAM" - tedy 45 minutové přehledné přednášky zakončené testem, který si pak sami vyhodnotíte. Takto pojatá je velká část kongresu, tedy letos spíše vzdělávacího kurzu. V sobotu odpoledne nás pak čekají přednášky o nestandardních kontrastních látkách a snímcích.

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA


Registrační poplatky

 platba složenkou
 platba na místě
Lékař - člen ČRS a SRS 1.500 Kč
 2.500 Kč
Nelékařský zdravotnický pracovník RTG pracoviště
 1.500 Kč
 2.500 Kč
Lékař bez atestace zařazený do předatestační
přípravy z radiologie
 200 Kč
 500 Kč
Ostatní 3.000 Kč
 5.000 Kč

Kongres je zařazen jako akce organizovaná plně akreditovanými pracovišti - podle nového vzdělávacího programu je to 10 hodin teoretické výuky, podle starého vzdělávacího programu je to specializační kurz abdominální a gastrointestinální radiologie.

Ubytování

Ubytování si účastníci zajišťují sami.
Přehled možností ubytování ve Valticích a okolí je zde.

REGISTRACE  BYLA  UKONČENA

Způsob platby

Platební příkaz nebo složenka

Název účtu: AVTOKRAT Consult s.r.o.
Číslo účtu: 4200030069 / 6800
Variabilní symbol: Vaše rodné číslo
Konstatní symbol: 0308
Doplňující informace: Vaše jméno

  PROGRAM

1.9.2011  Čtvrtek

registrace 17.00 - 20.00 hod., zámek Hubertus

2.9.2011  Pátek

8.30 Zahájení

8.45 - 11.30   Válek V., Hořejš J.
8.45 - 9.15Anatomie peritoneální dutiny
 Bohatá Š., Brno
9.15 - 9.45Anatomie retroperitonea
 
Bartůšek D., Brno
9.45 - 10.15
Anatomie pánve + ukázka testu pro mediky
 Foukal J., Brno
 10.15 - 10.30
Anatomie trávicí trubice
 Bartůšek D., Brno
 10.30 - 11.30
Insulinom
 Hořejš J.
Kolorektální karcinom
 Lambert L.
 
 11.30 - 13.00  Přestávka + oběd

 13.00 - 15.00   Bohatá Š.
11.15 - 12.00Cystické útvary v dutině břišní u dětí
 Bakaj,  Zbrožková L., Michálková K.
Chirurgický přístup k řešení cystických útvarů v dutině břišní u dětí
 Malý T.
14.00 - 15.00
Játra - ložiskové procesy + test
 
Bohatá Š. (Brno)

 15.00 - 15.30  Přestávka

 15.30 - 18.30   Bartůšek D.
15.30 - 16.30Pankreas - tumory + test
 Válek V., Brno
 16.30 - 17.30
Tenké střevo + test
 Bartůšek D. (Brno)
 17.30 - 18.30
Játra - ložiskové procesy + test
 Bohatá Š.

 16.00 - 18.00  sekce radiologických asistentů - vědecká sdělení hotel Hubertus (koordinátor - Martin Buček)

 19.00 Slavnostní večírek

 

3.9.2009  Sobota

 9.00 - 12.00   Mechl M.
 9.00 - 10.00
Jak se poučit z chyb
 Beran J. (IKEM), Válek V. a kol (Brno)
10.00 - 11.00
Cases - how to learn from mistakes
 Stefania R.
11.00 - 12.00
Ložiskové procesy ledvin + test
 Mechl M.
12.00 - 13.00
Ložiskové procesy nadledvin + test
 Klzo L.

 13.00 - 14.00  Oběd

 14.00 - 16.00   Válek V.
14.00 - 15.00
Pankreas - záněty + test
 Válek V.
15.00 - 15.15
Pneumoperitoneum
 Andrašina T., Válek V., Hlavsa J.
 15.15 - 15.30
CT enterografie - naše zkušenosti
 Bulka J.
15.30 - 15.45
Management léčby benigní stenosy žlučovodů
 Pánek J., Andrašina T.

20.00  Slavnostní zakončení