Cesta: Akce > Domácí

8. Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie

Pořadatel: Sekce abdominální a gastrointestinální radiologie RS ČLS JEP, Radiologická klinika FN Brno a Masarykovy University LF Brno, Katedra radiologických metod FN Brno a Masarykovy University LF Brno, Radiologické oddělení nemocnice Břeclav, Školicí středisko VF, a.s. Černá Hora
Termín: 2.9. - 5.9.2010
Téma: Abdominální a gastrointestinální radiologie
Místo: Valtice
Koordinátoři kongresu: Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, Stefania Romano MD

 

Vážené kolegyně a kolegové,

Dovolím si Vás opět pozvat do Valtic, letos již po osmé.
V programu nás čeká novinka a to "SAM" - tedy 45 minutové přehledné přednášky zakončené testem, který si pak sami vyhodnotíte. Takto pojatá je velká část kongresu, tedy letos spíše vzdělávacího kurzu. V sobotu odpoledne nás pak čekají přednášky o nestandardních kontrastních látkách a snímcích.

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA


Registrační poplatky

 platba složenkou
 platba na místě
Lékař - člen ČRS a SRS 1.500 Kč
 2.500 Kč
Nelékařský zdravotnický pracovník RTG pracoviště
 překročena kapacita
 1.500 Kč
 2.500 Kč
Lékař bez atestace zařazený do předatestační
přípravy z radiologie
 200 Kč
 500 Kč
Ostatní 3.000 Kč
 5.000 Kč

Kongres je zařazen jako akce organizovaná plně akreditovanými pracovišti - podle nového vzdělávacího programu je to 10 hodin teoretické výuky, podle starého vzdělávacího programu je to specializační kurz abdominální a gastrointestinální radiologie.

Způsob platby

Platební příkaz nebo složenka

Název účtu: AVTOKRAT Consult s.r.o.
Číslo účtu: 4200030069 / 6800
Variabilní symbol: Vaše rodné číslo
Konstatní symbol: 0308
Doplňující informace: Vaše jméno

  PROGRAM

2.9.2010  Čtvrtek

registrace 17.00 - 20.00 hod., zámek Hubertus

3.9.2010  Pátek

8.30 Zahájení

8.45 - 9.45  Základy "emergency" radiologie abdomen
8.45 - 9.00Organizace a standardy vyšetření polytraumatických pacientů
 Nebeský T., Štouračová A., Brno
9.00 - 9.15Poranění jater
 
Bohatá Š., Kysela P., Brno
9.15 - 9.25
Poranění sleziny
 Pánek J., Neumann A., Brno
 9.25 - 9.35
"Méně častá" poranění dutiny břišní
 Bartůšek D., Petrášová H., Sedláková J., Brno
9.35 - 9.45Zvláštnosti poranění dutiny břišní v dětském věku
 Jíra I., Ráčilová Z., Pavlíková T., Pavlovská D., Bibrová Š., Brno
 
9.45 - 10.15 Přestávka
10.15 - 11.15Pneumoperitoneum
 
Hořejš J., Praha
CT peritoneografie
 
Bednářová V., Praha
11.15 - 12.00Horní trávicí trubice u dětí
 Zbrožková L., Michálková K., Olomouc
Chirurtické řešení GER a obstrukce horního GIT u malých dětí
 Malý T., Olomouc

 12.00 - 13.30  Oběd
13.30 - 14.30Pankreas - záněty + test
 
Válek V.
14.30 - 15.30Játra - ložiskové procesy + test
 
Bohatá Š. (Brno)
 
 15.30 - 16.00  Přestávka
16.00 - 17.00Pankreas - tumory + test
 Válek V., Brno

17.00 - 18.00  Malá pánev
17.00 - 17.20Anatomie malé pánve a technika MR vyšetření
 Nádeníček P., Vavříková M., Brno
17.20 - 17.40
Tumory rekta - využití MR při stagingu
 
Vavříková M., Štouračová A., Brno
17.40 - 18.00
Perianální píštěle
 Bartušek D., Sochorová J., Vavříková M., Prokopová L., Brno

 

16.00 - 18.00  sekce radiologických asistentů - vědecká sdělení hotel Hubertus

koordinátor - Martin Buček

  1. Cévní analýza při zpracování CT kolonografie - Novák M., Tichý T., Novotný J.,Olomouc
  2. ASIR - snižování radiační zátěže při CT vyšetřeních - Tichý T., Hrachovec R., Olomouc
  3. MR břicha - Bučková S., Brno
  4. Úrazy ramenního kloubu a jejich operační řešení - Kotová I., Šoltýsová A., Ostrava
  5. RFA a radiologický asistent - Kotek M., Fendrych A., Brno
19.00 Slavnostní večírek

 

4.9.2009  Sobota

9.00 - 12.30
 9.00 - 10.00
Krvácení do GIT + test
 Boudný J., Hustý J., Kroupa R., (Brno)
10.00 - 10.45Tenké střevo + test
 
Romano S., Neapol
 10.45 - 11.30
Drenáž abscesů pro začátečníky - triky, chyby a jak na to
 Válek V., Brno
11.30 - 12.30Ledviny, uropoetický systém + nadledviny + test
 
Mechl M. (Brno)

12.30 - 13.30  Oběd

14.00 - 16.00  Volná sdělení
14.00 - 14.15M. Whipple + kazuistiky
 Chylík K., Jírová S., Tábor
14.15 - 14.30Akutní fosfátová nefropatie jako komplikace k rentgenovému vyšetření tlustého střeva
 Hoffmanová I., Havrda M., Janotová D., Kment M., Praha

14.30 - 14.45
Videofluoroskopie - kasuistika
 Čapek V., Keclík R., Lebedová Z., Praha
14.45 - 15.00
ERCP u biliárních komplikací po laparoskopické cholecystektomii
 Kianička B., Piskač P., Korbička J., Vlček P., Brno
16.00 - 19.30
Kontrastní látky a RTG vyšetření jak je neznáte

20.00  Společenský večer

Ubytování

Ubytování si účastníci zajišťují sami.
Přehled možností ubytování ve Valticích a okolí je zde.
Organizátoři upozorňují na volnou kapacitu ubytování v hotelu Hubertus. To je možné uskutečnit na tel. č. 532 233 007 paní Halouzková.

Kapacita kurzu byla vyčerpána