Cesta: Akce > Domácí

20. PTA kurz

Vážení členové CSIR,

v tomto roce pořádáme opět kurz PTA. Jedná se již o 20. - jubilejní - setkání intervenčních radiologů, angiologů a cévních chirurgů. Kurz se koná ve dnech 10. a 11. listopadu 2009 v nové budově IKEM. Akce bude opět doplněna živými přenosy z katetrizačního sálu a výstavkou zdravotnických firem. Oficiální zahájení bude dne 10. listopadu 2009 v 8:30 hod.

Přikládáme Výzvu k aktivní účasti, Přihlášku na registraci a Informace o ubytování . Registrační poplatek činí za kurz PTA 800,- Kč. Zvýhodněni budou účastníci, kteří uhradí poplatek do 8.10.2009. Při pozdější registraci bude poplatek zvýšen o 50,- Kč za každý den kurzu.

Prosíme všechny zájemce o ubytování, aby se přihlásili přímo v hotelu nejpozději do 20.10.2009 a uvedli, že se jedná o akci "KURZ PTA".

Prosíme zájemce o kurz PTA o zaslání vyplněných přihlášek nejpozději do 26.10.2009 na adresu IKEM - ZRIR, sekretariát, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 (e-mail: lice@medicon.cz ).

Těšíme se na setkání.

S pozdravem
Za organizaci kurzu PTA

Prof. MUDr. Jan Peregrin CSc. MUDr. Jozef Kováč

 

20. - jubilejní - kurz PTA: výzva k aktivní účasti


Vážená paní doktorko, pane doktore,

ve dnech 10. a 11. listopadu 2009 pořádáme 20. - jubilejní - kurz periferních angioplastik. Rád bych Vás tímto dopisem vyzval k aktivní účasti.

Tématem 20. kurzu bude již tradičně PTA a stent. K prezentaci lze přihlásit i intervenční výkony na hemodialyzačních shuntech.

Odpolední blok ve středu bude opět věnován jinému tématu než PTA. Připraví ho Doc. MUDr. M. Köcher z FN Olomouc, téma: Diagnostika a léčba periferních cévních malformací.

Tímto dopisem Vás a Vaše pracoviště chceme vyzvat k aktivní účasti na našem kurzu. Prosíme o zaslání Vašich návrhů (název přednášky, autory a pracoviště)

nejpozději do 15. září 2009.

Textové obrázky mohou být jak v češtině, tak i v angličtině.
Jako obvykle budou mít aktivní účastníci (první autor) přístup na kurz bez úhrady registračního poplatku.

Vzhledem k tomu, že pro přidělení kreditních bodů postgraduálního vzdělávání je nutno s předstihem předložit Lékařské komoře program kurzu, je nezbytné uvedený termín přihlášení přednášek dodržet.
Protože ne všichni členové CSIR mají u nás e-mail adresu, prosíme Vás současně, abyste své spolupracovníky o tomto dopise informovali.

Velmi se těšíme na setkání na našem kurzu.


S pozdravem
MUDr. J. Kováč
IKEM - ZRIR
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4 - Krč

e-mail: joko@medicon.cz