Cesta: Akce > Domácí

19. Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie

Pořadatel: Sekce abdominální a gastrointestinální radiologie RS ČLS JEP, Radiologická klinika FN Brno a Masarykovy University LF Brno, Katedra radiologických metod FN Brno a Masarykovy University LF Brno, Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc, Radiologické oddělení nemocnice Břeclav, Školicí středisko VF, a.s. Černá Hora
Termín: 2.9. - 5.9.2021
Téma: Záněty a benigní choroby, vzácné choroby a intervence pod CT/UZ - jak na to v každodenní praxi???
Místo: Lednice - Multifunkční centrum zámek Lednice, Zámek 2, 691 44 Lednice

Program
Čtvrtek 2.9.2021
 Registrace od 17.00 hod., Multifunkční centrum zámek Lednice, Zámek 2
Pátek 3.9.2021
8.30 Zahájení
 8.30 - 10.00Tenké střevo a mesenterium
 Bartušek D., Válek V. (FN Brno)
8.30 - 8.50
Misty Mesentery
 Válek V.
8.50 - 9.10
Morbus Crohn
 Bartušek D.
9.10 - 9.45
Ischemie tenkého střeva
 Válek V.
9.45 - 10.00
Divertikly trávicí trubice
 Bartušek D.
10.00 - 10.30
Přestávka
10.30 - 12.30
Náhlé příhody břišní
 Votrubová J. (Thomayerova nemocnice Praha)
10.30 - 11.00
Akutní břicho - praktický přístup
 Votrubová J.
11.00 - 11.30
Apendicitida stále aktuální
 Pavličko A.
11.30 - 12.00
Vybrané vaskulární náhlé příhody břišní
 Komár M.
12.00 - 12.30
Kazuistiky - kvíz
12.30 - 14.00
Oběd
14.00 - 15.15
Peritoneální dutina
 
Burgetová A., Hořejš J. (VFN Praha)
14.00 - 14.30
Pooperační změny po operacích slinivky břišní
 Hořejš J.
 14.30 - 15.00
Peritoneální nádory a nádorům podobné léze
 Burgetová A.
 15.00 - 15.15
Plyn v dutině břišní
 Hořejš J.
15.15 - 15.30
přestávka
15.30 - 17.30
Játra - tumory
 Válek V., Hájková M. (FN Brno)
 15.30 - 15.45
Primární maligní nádory jater
 Hájková M.
 15.45 - 16.10
Adenom jater
 Válek V.
 16.10 - 16.40FNH
 Válek V. jr.
 16.40 - 17.00Kazuistiky játra
 Slováková P.
 17.00 - 17.30
Chyby a omyly
 Válek V.
 19.00Slavnostní večeře
Sobota 4.9.2021
8.30
 Zahájení
 8.30 - 10.15
Uroradiologie - karcinom ledviny
 Mechl M., Foukal J. (FN Brno)
 8.30 - 8.50
Zobrazování karcinomu ledviny
 Foukal J.
 8.50 - 9.10
Staging karcinomu ledviny
 Mechl M.
 9.10 - 9.30
Metastatický renální karcinom
 Andrašina T.
9.30 - 9.50
Diferenciální diagnostika karcinomu ledviny
 Kopřivová T.
9.50 - 10.15
Kazuistiky
 Janáčková T.
 10.15 - 10.30
Přestávka
10.30 - 12.00
Pankreas
 Válek V., Andrašina T. (FN Brno)
 10.30 - 11.00
Cystické tumory pankreatu
 
Andrašina T.
 11.00 - 11.30
SPEN
 Válek V.
 11.30 - 12.00
Adenokarcinom pankreatu
 Pánek J.
 12.30 - 13.30
Oběd
13.30 - 14.45
Nádory trávicí trubice
 Petrášová H., Rohan T. (FN Brno)
 13.30 - 13.50
Tumory tenkého střeva
 Bartušek D.
 13.50 - 14.10
Nádory žaludku
 Rohan T.
 14.10 - 14.30
Staging karcinomu rekta
 Petrášová H.
14.30 - 14.45Staging karcinomu colon
 Antolíková Ľ.
 14.45 - 15.00
 Přestávka
15.00 - 16.30
Incidentalom
 Litavcová A., Válek V. (FN Brno)
15.00 - 15.15
Co to je?
 Válek V.
15.15 - 15.35
Játra
 Válek V. jr.
 15.35 - 15.55
Incidentalomy pankreatu
 Litavcová A.
15.55 - 16.15
Incidentalomy nadledvin
 Bárta R.
 16.15 - 16.30Kauzistika
 Matkulčík P.
 Slavnostní ukončení
Program ve formátu PDF pdf

Registrační poplatky

(bankovní poplatky nejsou součástí registračního poplatku, poplatky nehradí příjemce)

 platba složenkou
min. 5 dní před konáním akce
 platba na místě
Lékař - člen ČRS
 (bude ověřeno dle databáze RS)
 3.500 Kč
 5.000 Kč
Lékař - člen SRS, registrace
 (u registrace nutno přiložit potvrzení)
3.500 Kč
5.000 Kč
Lékař bez atestace zařazený do předatestační přípravy z radiologie v ČR
 (u registrace nutno přiložit potvrzení o zařazení do přípravy, do on-line přihlášky uveďte do pole Poznámka zkratku PP)
  2.000 Kč  4.000 Kč
člen RS
Radiologický asistent
 3.500 Kč
 5.000 Kč
Ostatní lékaři
 5.000 Kč
 7.000 Kč

Kongres je zařazen jako akce organizovaná plně akreditovanými pracovišti - podle nového vzdělávacího programu je to 10 hodin teoretické výuky, podle starého vzdělávacího programu je to specializační kurz abdominální a gastrointestinální radiologie.

Pokud budete požadovat doklad o zaplacení registračního poplatku, tak platbu proveďte týden před konáním akce. 

Při registraci předložte potvrzení o platbě registračního poplatku (složenka, výpis z účtu, potvrzení od zaměstnavatele). Urychlíme tak hladký průběh Vaší registrace. 

Způsob platby

Platební příkaz nebo složenka

Název účtu: AVTOKRAT Consult s.r.o.
Číslo účtu: 107-7429520297/0100
SWIFT: KOMBCZPP
IBAN: CZ3201000001077429520297
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s., KOMB
Variabilní symbol: Vaše rodné číslo
Doplňující informace: Vaše jméno

ON-LINE REGISTRACE JE UKONČENA