Cesta: Akce > Domácí

16. vědecké zasedání MR sekce

Pořadatel: MR sekce ČRS a Radiologická klinika FN Brno-Bohunice
Koordinátor: doc. MUDr.Marek Mechl,PhD, MBA
Termín: 20.-22.3.2012
Příjezd a registrace účastníků: 20.3.2012, od 17 hod.
Místo: Harrachov - hotel Sklář
Organizační zajištění: Contour s.r.o., Jana Řehořová, tel.: 602 386 684, e-mail: countour@volny.cz
 

PROGRAM

Úterý 20.3.2012
14.00 - 18.00 Příjezd a registrace účastníků
 Přednáška Davida Horáka
18.00 - 19.00
Difúzně vážené obrazy - základní principy a jejich využití v jednotlivých oblastech MR zobrazování
 Mechl M., Keřkovský M., Tintěra J.
  
 Středa 21.3.2012
 7.30 - 8.30
Snídaně
  
 8.30 - 8.45
Zahájení setkání, zpráva o činnosti MR sekce
 M. Mechl, J. Žižka, J. Tintěra, J. Vymazal, L. Klzo
8.45 - 12.00
Blok I.
8.45 - 9.15
Využití MRI v diagnostice demencí
 Kastner J., Ferda J., Kreuzberg B., Matoušek V., Božovský T., Petráňová T.
 9.15 - 9.30
MR traktografie jako předoperační vyšetření u pacientů s mozkovým nádorem
 Keřkovský M., Šprláková-Puková A., Neuman E., Vybíhal V., Košťálová M., Mechl M.
9.30 - 9.45
Analýza tumorů mozku pomocí kvantitativního MR zobrazování a MR spektroskopie
 Wagnerová D., Herynek V., Malucelli A., Dezortová M., Vymazal J., Urgošík D., Syrůček M., Jirů F., Škoch A., Bartoš R., Sameš M., Hájek M.
9.45 - 10.00
Změny na terči zrakového nervu v OCT obraze a jejich korelace s MR zobrazením mozku a zrakové dráhy (Kazuistika pacientky s diagnózou RS)
 Obenberger J., Veselá-Florová Z., Lešták J., Výborný P., Balák J., Meluzínová E.
10.00 - 10.45
Přestávka
10.45 - 11.05
Difuzně vážené zobrazení u ložiskových lézí jater
 Mírka H., Ferda J., Kastner J., Třeška V., Liška V., Daum O.
11.05 - 11.20
První zkušenosti s termoablací děložních myomů na přístroji Exablate 2000
 Ryznarová Z., Němec M
11.20 - 11.35
MR vyšetření temporomandibulárního kloubu s použitím mikroskopické cívky
 Šprláková-Puková A., Štouračová A., Keřkovský M., Liberda O., Šmirg O.
11.35 - 11.50
Detekce signálu n-3 mastných kyselin v tucích metodou J-difference editing. Pilotní studie
 Škoch A.
12.00 - 13.30
Oběd
13.30 - 18.00
Volný program - samostudium
18.00 - 19.00
Postgraduální přednášky II. - MR srdce
18.00 - 18.30
Cardiac MRI: how I do it
  Klzo L, Žižka J.
18.30 - 19.15
Cardiac MRI: what is it good for?
  Žižka J, Klzo L.
20.00 - 22.00
Společenský večer
  
Čtvrtek 22.3.2012
7.30 - 8.30
Snídaně
  
8.30 - 12.00
Blok II.
8.30 - 8.50
Hodnocení proliferační aktivity nádorů mozku zobrazením na molekulární
úrovni

 Ferda J, Ferdová E, Kastner J, Mírka H, Tupý R, Mraček J, Choc M, Hes O.
8.50 - 9.10
Dvě formy železa u pacientů s PKAN
  Dezortová M, Herynek V, Hájek M.
9.10 - 9.30
Zvýšená koncentrace železa v mozku pacientů s tumorem
 Herynek V., Wagnerová D., Malucelli A., Vymazal J., Hájek M.
9.30 - 9.50
Vaskularizace artificiálních dutin určených pro transplantaci pankreatických ostrůvků
 Jirák D., Kříž J., Vodrášková E., Saudek F., Hájek M.
9.50 - 10.30
přestávka
10.30 - 10.50
Kontrastní MR angiografie s použitím paralelních akvizičních technik v diagnostice stenózy renální tepny
 Slanina M., Žižka J., Klzo L., Renc O.
10.50 - 11.10
Zobrazení nádorů ledvin na 3T MRI
 Ferda J, Hora M, Hes O, Kastner J, Mírka H, Baxa J.
11.10 - 11.30
Zobrazení karcinomu prostaty na 3T MRI, porovnání s bioptickými výsledky
 Ferda J, Hora M, Hes O, Kastner J, Mírka H, Ferdová E.
12.00
Ukončení setkání
 
 
PŘIHLÁŠKA  ON-LINE
 
ABSTRAKT  PŘEDNÁŠKY