Cesta: Akce > Domácí

16. Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie

Pořadatel: Sekce abdominální a gastrointestinální radiologie RS ČLS JEP, Radiologická klinika FN Brno a Masarykovy University LF Brno, Katedra radiologických metod FN Brno a Masarykovy University LF Brno, Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc, Radiologické oddělení nemocnice Břeclav, Školicí středisko VF, a.s. Černá Hora
Termín: 30.8. - 1.9.2018
Téma: Gastrointestinální a abdominální radiologie včetně uroradiologie
Místo: Valtice

Program
Čtvrtek 30.8.2017
 Registrace od 17.00 hod., zámek Hubertus
Pátek 31.8.2018
8.30 Zahájení
 8.30 - 10.00Tenké střevo a mesenterium
 Bartůšek D., Válek V.
8.30 - 8.45
Tumory tenkého střeva
 Bartušek D.
8.45 - 9.00
Mist Mesentery
 Válek V.
9.00 - 9.15
Morbus Crohn
 Bartušek D.
 9.15 - 9.45
Ischemie tenkého střeva
 Válek V.
 9.45 - 10.00
Divertikly trávicí trubice
 Bartušek D.
10.00 - 10.30
Přestávka
10.30 - 12.30
Náhlé příhody břišní
 Votrubová J., Thomayerova nemocnice Praha
10.30 - 11.00
Akutní břicho - praktický přístup
 Votrubová J.
11.00 - 11.30
Apendicitida stále aktuální
 Holečková P.
11.30 - 12.00
Vybrané vaskulární náhlé příhody břišní
 Komár M.
12.00 - 12.30
Kazuistiky - kvíz
12.30 - 14.00
Oběd
14.00 - 15.15
Peritoneální dutina
 
Burgetová A., Hořejš J., VFN Praha
14.00 - 14.30
Topografie peritoneální dutiny
 Beneš J.
 14.30 - 15.00
Peritoneální tumory a tumorům podobné léze
 Burgetová A.
 15.00 - 15.15
Plyn v dutině břišní
 Hořejš J.
15.15 - 15.30
přestávka
15.30 - 17.30
Pankreas, játra
 Válek V., Litavcová A.
 15.30 - 15.45
SPEN
 Válek V.
 15.45 - 16.10
Cystické tumory pankreatu
 Litavcová A.
 16.10 - 16.30Primární maligní nádory jater
 Staňková M.
 16.30 - 16.50Adenom jater
 Válek V.
 16.50 - 17.10Kazuistiky játra
 Hyblerová A.
 17.10 - 17.30
Kazuistiky pankreas
 Hložanka P.
 19.00Slavnostní večeře
Sobota 1.9.2018
8.30
 Zahájení
 8.30 - 10.15
Uroradiologie - karcinom ledviny I.
 Mechl M., Foukal J.
 8.30 - 8.50
Zobrazování karcinomu ledviny
 Foukal J.
 8.50 - 9.10
Staging karcinomu ledviny
 Poláčková M.
 9.10 - 9.30
Intervenční metody u karcinomu ledviny
 Válek V.
 9.30 - 9.50
Diferenciální diagnostika karcinomu ledviny
 Kopřivová T.
9.50 - 10.10
Kazuistiky
 Rohan T.
 10.15 - 10.45
Přestávka
10.45 - 12.30
Uroradiologie - karcinom ledviny II.
 
Andrašina T., Foukal J.
 10.45 - 11.10
Metastatický renální karcinom
 
Andrašina T.
 11.10 - 11.35
Systémová léčba pokročilého renálního karcinomu
 Eid M.
 11.35 - 12.00
Kazuistiky
 Fraňková P.
12.00 - 12.30
Diskuse
 12.30 - 13.30
Oběd
13.30 - 14.30
Nádory trávicí trubice
 Litavcová A., Rohan T.
 13.30 - 13.50
Nádory žaludku
 Rohan T.
 13.50 - 14.10
Kolorektální karcinom - staging
 Litavcová A.
 14.10 - 14.30
Diskuze
 14.30 - 15.00
 Přestávka
15.00 - 16.30
Incidentalom
 Litavcová, A., Válek V.
15.00 - 15.15
Co to je?
 Válek V.
15.15 - 15.35
Játra
 Jůza T., Šmajerová M.
15.35 - 16.15
Typické a atypické CT obrazy adenomů nadledvin
 Tüdös Z.
 16.15 - 16.30
Diskuze
 Slavnostní ukončení
  Večeře
 Program ve formátu PDF pdf

Registrační poplatky

(bankovní poplatky nejsou součástí registračního poplatku, poplatky nehradí příjemce)

 platba složenkou
 platba na místě
Lékař - člen ČRS
 (bude ověřeno dle databáze RS)
 3.500 Kč
 5.000 Kč
Lékař - člen SRS, registrace
 (u registrace nutno přiložit potvrzení)
3.500 Kč
5.000 Kč
Lékař bez atestace zařazený do předatestační přípravy z radiologie v ČR
 (u registrace nutno přiložit potvrzení o zařazení do přípravy, do on-line přihlášky uveďto do pole Poznámka zkratku PP)
  2.000 Kč  4.000 Kč
člen RS
Radiologický asistent
 3.500 Kč
 5.000 Kč
Ostatní lékaři
 5.000 Kč
 7.000 Kč

Kongres je zařazen jako akce organizovaná plně akreditovanými pracovišti - podle nového vzdělávacího programu je to 10 hodin teoretické výuky, podle starého vzdělávacího programu je to specializační kurz abdominální a gastrointestinální radiologie.

Ubytování

Ubytování si účastníci zajišťují sami.
Hotel Hubertus je celý rezervovaný pro organizační výbor. Ubytování v hotelu Hubertus může zajistit pouze p. Halouzková (aktivní účastníci, hosté, výbor).
Přehled možností ubytování ve Valticích a okolí je zde.

Registrace ukončena


Při registraci předložte potvrzení o platbě registračního poplatku (složenka, výpis z účtu, potvrzení od zaměstnavatele). Urychlíme tak hladký průběh Vaší registrace. 

Způsob platby

Platební příkaz nebo složenka

Název účtu: AVTOKRAT Consult s.r.o.
Číslo účtu: 107-7429520297/0100
SWIFT: KOMBCZPP
IBAN: CZ3201000001077429520297
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s., KOMB
Variabilní symbol: Vaše rodné číslo
Doplňující informace: Vaše jméno