Cesta: Akce > Domácí

13. vědecké zasedání MR sekce

Pořadatel: MR sekce ČRS a Radiologická klinika FN Brno-Bohunice
Koordinátor: doc. MUDr.Marek Mechl,PhD, MBA
Termín: 16. - 18.3.2009
Místo: Harrachov - Rýžoviště, Hotel Fit&Fun
Hlavní sponzor akce: Bayer Schering Pharma, Bayer s.r.o.
Organizační zajištění: Contour s.r.o., Jana Řehořová, tel.: 602 386 684, e-mail: countour@volny.cz
 
 
Vážení přátelé,

dovoluji si vás pozvat na již tradiční setkání MR sekce RS ČLS JEP, které má již pořadové číslo 13.
Koná se též "jako obvykle" v Harrachově, a to v hotelu Fit+Fun v termínu 16. - 18.3. 2009.
Struktura programu je bez podstatných změn ve srovnání s minulými ročníky, letos bychom se navíc rádi věnovali i záležitostem oragnizačním, a to především problematice inovace kódů pro MR vyšetření v sazebníku výkonů a též častými nejasnostmi při kontraindikacích pro MR vyšetření (kovové implantáty, protézy, kloubní náhrady atd.)
Termín pro zaslání přihlášek k aktivní i pasivní účasti je 1.3.2009, který musí být dodržen, abychom mohli vydat (taktéž jako obvykle) sborník abstrakt s ISBN.

Těším se na setkání s vámi.

Za výbor MR sekce

Doc. MUDr. Marek Mechl, PhD, MBA

Program
Pondělí 16.3.2009
14.00 - 18.00 Příjezd a registrace účastníků
 Postgraduální přednášky I.
18.00 - 18.45
MR pánve
 Klzo L.
19.00 - 19.45
Kódy MR výkonů - minulost a budoucnost
 Spitzer D., Klzo, L., Tintěra J.
  
 Úterý 17.3.2009
 7.30 - 8.30
Snídaně
 8.30 - 8.45
Zahájení setkání, zpráva o činnosti MR sekce
 Mechl M., Žižka J., Tintěra J., Vymazal J., Klzo L.
8.45 - 12.00
Blok I.
8.45 - 9.05
Předoperační funkční MR zobrazování dětských pacientů s epilepsií na 3T
 Tintěra J., Ibrahim I., Kršek P.
 9.05 - 9.20
 MR obrazy u neuroinfekcí s těžkým klinickým průběhm - vybrané kazuistiky
 Kastner J., Ferda J., Ohlídalová K., Kydlíčková J.
9.20 - 9.35
Časná a pozdní implantace kladně nabitých 2-hydroxyetyl metakrylátových hydrogelů při poškození míchy potkanů
 Burian M., Hejčl A., Urdziková L., Šedý J., Lesný P., Přádný M., Michálek J., Hájek M., Zámečník J., Jendelová P., Syková E.
 9.35 - 9.50
Philips Panorama HFO - první dojmy a zkušenosti
 Charvátová M., Ráčilová Z., Mach V.
 9.50 - 10.05
Hitachi Oasis 1,2 T
 Jandourek J., Pendl K.
10.05 - 10.30
Přestávka
10.30 - 10.55
Ferromagnetické částice - kontrastní látka i terapeutický prostředek
 Herynek V., Pollert E., Kaman O., Veverka M., Veverka P., Jendelová P., Syková E., Hájek M.
10.55 - 11.10
MR zobrazení tenzorů difuze u spondylogenní komprese krční míchy
 Keřkovský M., Šprláková-Puková A., Bednařík J., Mechl J.
11.10 - 11.25
Diagnostika synoviálního sarkomu
 Ryznarová Z., Štukavcová A., Mašek M., Horák M.
11.25 - 11.40
Magnetická rezonance ložiskových lézí jater s hepatotropní kontrastní látkou, porovnání výsledků s kontrastní ultrasonografií
 Ohlídalová K., Mírka H., Ferda J., Skalický T., Sunar A.
11.40 - 11.55 MRCP - 2D a 3D MR sekvence
 Beran J., Filipová H.
11.55 - 12.10
Akutní hypertenzní encefalopatie - kazuistika
 Luxemburgová J., Klzo L.
12.10 - 12.25
Grafický efekt korekčních operací u žen s prolapsem pánevních orgánů zobrazený dynamickou MRI
 Belšan T., Belšanová G., Rejchrt P., Krofta L.
12.30 - 13.30
Oběd
13.30 - 18.00
Volný program - samostudium
18.00 - 19.00
Postgraduální přednášky II. - Implantáty a MR
18.00 - 18.30
Kontraindikace MR vyšetření - základní přehled
 Klzo L.
18.30 - 18.45
Metodický list pro MR vyšetření, stomatologické implantáty
 
Mechl M.
18.45 - 19.00
Vyšetření magnetickou rezonancí s implantovaným kardiostimulátorem EnRhythm MRI SureScan. První zkušenosti
 Vymazal J., Táborský M., Žáček R.
20.00 - 22.00
Společenský večer
  
Středa 18.3.2009
7.30 - 8.30
Snídaně
8.30 - 12.00
Blok II.
8.30 - 8.45
Difúzně vážený obraz u diagnostiky mhohočetného myelomu - první zkušenosti
 
Sedláková J., Štouračová A., Mechl M.
8.45 - 9.10
Nepřímá dipól-dipólová interakce (J-vazba) v MRI: světlý tuk v obrazech turbospinového echa
 Škoch A.
9.10 - 9.25
Úloha magnetické rezonance srdce v diagnostice akutní myokarditidy
 Baxa J., Ferda J., Rokyta R., Baxová L., Kruzberg B.
9.25 - 9.50
White Markers techniky
 Jirák D.
9.50 - 10.05
Onemocnění popliteální tepny u mladých dospělých v MR obraz
 Balák J., Weichet J., Borůvka V., Kopal M., Vymazal J.
10.05 - 10.30
přestávka
10.30 - 10.50
Kvantifikace průtoku likvoru komorovým systémem mozku pomocí metody fázového kontrastu - první výsledky
 Horák D., Macháč J., Buřval S., Michálková K., Čecháková E., Heřman M.
10.50 - 11.05
Volumetrie chrupavky čéšky
 Štouračová A., Sedláková J., Foukal J.
11.05 - 11.20
DWM - kazuistika
 Horák D., Michálková K., Hyjánek J.
11.20 - 11.35
Hodnocení perfuze myokardu: porovnání CT s duální energií záření a magnetické rezonance
 Ferda J., Baxa J., Flohr T., Schmidt B., Krouzberg B.
11.35 - 11.50
Časná diagnostika onemocnění pojiva v MR obraze
 Adamová M., Ryznarová Z., Gatterová J., Kašpar M., Mašek M.
12.00
Ukončení setkání